Høsten 2016

MA1101 Grunnkurs i analyse I

Gamle eksamensoppgaver

Nedenfor finner du tidligere eksamensoppgaver gitt i MA1101. Stort sett er de fleste oppgavene relevante, men vær oppmerksom på at pensum endrer seg litt fra år til år, og at enkelte temaer kan ha vært dekket annerledes i tidligere lærebøker.

Følgende oppgaver er ikke pensum høsten 2016:

 • Konten 2015: Oppgave 7
 • Konten 2013: Oppgave 2
 • Høst 2012: Oppgave 5
 • Konten 2012: Oppgave 1 og 3
 • Høst 2011: Oppgave 1c)
 • Vår 2011: Oppgave 7b)
 • Høst 2010: Oppgave 7b)
 • Høst 2009: Oppgave 3 og 4b)
 • Høst 2008: Oppgave 3c)
 • Vår 2008: Oppgave 10
 • Høst 2007: Oppgave 9
 • Høst 2006: Oppgave 2c) og 4
 • Vår 2006: Oppgave 1c)
 • Vår 2004: Oppgave 4

Kjente skrivefeil:

 • Høst 2012 Oppgave 3: Alternativ 1 manger et 2-tall på slutten
 • Høst 2012 Oppgave 8b): Det skal være π, ikke 1/π
 • August 2012 Oppgave 6a): Det skal være − og ikke +.

Kjente feil i løsningene (vis)

Kjente feil i løsningene (skjul)

Denne listen ble startet i desember 2016, og er neppe komplett.

 • Høst 2014, første løsningsforslag, oppgave 8: Det står «Vi har at \(|f'(x)|=|f'(x)-f'(0)|+|f'(0)|\)», men likheten skal være \(\le\) (trekantulikheten!).
 • Vår 2009 oppgave 1b, midt på side 2: Horisontale og vertikale asymptoter er byttet om i avsnittet som starter med «Siden funksjonen er definert overalt».

Og her er oppgavene:

2016-12-16, Harald Hanche-Olsen