Fremdriftsplan høsten 2016

MA1101 Grunnkurs i analyse I

Fremdriftsplan

Planen er i høyeste grad tentativ, det vil si at det nok vil forekomme endringer.

Uke Forelesninger Øving Kommentar
34 Kap 1.1–1.5
35 2.1–2.3 1
36 4.3 2
37 5.1–4 3
38 6.1–5 4
39 7.1–2 og 7.4 5
40 7.6 6
41 Semesterprøve
42 8.1–2 7
43 8.3–5 8
44 8.6 og 9.1–9.2 9 Formlene som var på lerrettet torsdag
45 9.3, 9.5 10 Delbrøkoppspalting fra tirsdag
46 10.1–4 11
47 Repetisjon 12 Tirsdag: Kari Hag går gjennom eksamesnoppgavene fra desember 2014.
Torsdag: Oppsummering
2016-11-17, Harald Hanche-Olsen