Høsten 2016

MA1101 Grunnkurs i analyse I

Meldinger

Eldre meldinger (vis)

Eldre meldinger (skjul)

 • Løsning til øving 12 ligger nå på øvingssiden.
 • Pensumlisten er tilgjengelig. Se i menyen. På samme sted finner du også årets formelark.
 • Treffetid/spørretimer – se tabellen under:
Dag Dato Når Hvor Hva
Mandag 28.11 13:15–15:00 922 Treffetid/spørsmål
Onsdag 30.11 13:15–15:00 922
Fredag 02.12 13:15–15:00 922
Mandag 05.12 09:15–12:00 922
Onsdag 07.12 13:15–15:00 922
Fredag 09.12 13:15–15:00 922
Mandag 12.12 13:15–15:00 734
Onsdag 14.12 13:15–15:00 734
Fredag 16.12 10:15–12:00 S2 Gjennomgang øving 12
13:15–16:00 S2 Regneverksted
Mandag 19.12 09:15–12:00 734 Treffetid/spørsmål

Rom 922 og 734 er i Sentralbygg 2 (romnumrene i tabellen er lenker til Mazemap).

 • (21. november) På slutten av forelesningen sist torsdag, definerte jeg den naturlig logaritmen og eksponentialfunksjonen ved å ta utgangspunkt i den separable differensialligningen \(y'=Ay\). Her er et notat som forklarer fremgangsmåten nærmere.
 • (17. november) I forelesningen tirsdag 24. november vil Kari Hag gå gjennom Eksamen Høst 2013 (se "Gamle eksamensoppgaver"). Jeg vil anbefale at dere ser litt på oppgavene på forhånd. Torsdag 26. november er siste forelesning. Da vil jeg forsøke å oppsummere litt.
 • (24. oktober) Jeg (HH-O) har laget et lite notat om integrasjon. Det er delvis et supplement til, og delvis en erstatning for, avsnittene 8.2 og 8.3 i læreboken. Jeg vil mest forelese etter notatet denne uken.
 • (20. oktober) Resultatene fra midtsemesterprøven finner du under Midtsemesterprøven høsten 2016.
 • (13. oktober) Fra neste uke av overtar Harald Hanche-Olsen forelesningene.
 • Tidligere midtsemesterprøver (med løsningsforslag) ligger på tidligere års nettsider. Gå til https://wiki.math.ntnu.no/ma1101 og klikk på ønsket år.
 • (30. september) Nå ligger informasjon om midtsemesterprøven ute (se i menyen).
 • (22. september) Nå er omsider innleveringssiden for øving 4 tilgjengelig på ovsys. Vi beklager forsinkelsen!
 • (26. august) Øvingssiden begynner å ta form. Gå til øvingssystemet som du finner lenke til der og sjekk hvilken øvingsgruppe du er på! Og si fra til Kari Hag i tilfelle problemer.
 • Første forelesning er tirsdag 23. august, mens øvingsopplegget starter først i uken etter (uke 35). Se for øvrig under «kursinformasjon» i menyen til venstre.
2017-08-08, Harald Hanche-Olsen