Midtsemesterprøven høsten 2016

MA1101 Grunnkurs i analyse I

Midtsemesterprøven

Resultatene fra midtsemesterprøven finner du her. Hvis vi bruker NTNUs anbefalte karakterskala, blir karaktergrensene for denne prøven som følger:

A: 40 - 36 B: 35,5 - 32 C: 31,5 - 24 D: 23,5 - 20 E: 19,5 - 16 F: 15,5 - 0

Midtsemesterprøve 2016 Løsning til midtsemesterprøve 2016

Tid og sted

Torsdag 13. oktober kl 10:15-11:55, i auditoriene S7 og S3 ("Stripa").

  • Etternavn på A-L i S3
  • Etternavn på M-Å (og Aa) i S7
  • Ta med legitimasjon

Pensum midtsemesterprøve

Alt stoff fram til og med avsnitt 7.1.

Tilrettelegging

For å få tilrettelegging av eksamen må du søke om dette innen de gitte fristene.

Studenter med krav om tilrettelegging skal melde inn behov ved instituttkontoret senest 4 virkedager før prøven skal holdes. Fordi prøven bare teller positivt er oppmøte ikke obligatorisk. Av praktiske og finansielle grunner ber vi derfor om varsel for å unngå tilrettelegging til studenter som ikke har tenkt å møte til prøven.

Se også om tilrettelegging ved eksamen her: https://innsida.ntnu.no/tilrettelegging

NB! Fordi semesterprøven varer i 90 minutter gis det 20 minutter for enkelt forlenget tid og 40 minutter for dobbelt forlenget tid.

Tillatte hjelpemidler

Hjelpemiddelkode D, det vil si: Ingen trykte eller håndskrevne hjelpemidler tillatt. Bestemt, enkel kalkulator tillatt.

Bestemt, enkel kalkulator vil si enten Casio fx-82ES, Casio fx-82ES PLUS, Citizen SR-270X, SR-270X College eller Hewlett Packard HP30S.

Formelark (deles ut med oppgavene): formelark-midtsem.pdf

Generelt

Semesterprøven er 20% av den endelige karakteren, men teller kun i positiv retning. Det vil si at dersom du ikke møter til semesterprøven, eller om du gjør det dårligere på semesterprøven enn til hovedeksamen, så vil hovedeksamen telle 100%.

2016-10-20, Trond Digernes