Kursinformasjon høsten 2016

MA1101 Grunnkurs i analyse I

Generell kursinformasjon – emnebeskrivelse, timeplan, eksamen

Det blir to forelesere høsten 2016:

Og en øvingslærer:

Læreboken blir Tom Lindstrøm: Kalkulus. Vi benytter fjerde utgave (ISBN 978-82-15-02710-4), men det skal gå greit for studentene å lese tredje utgave.

Pensum

Fra læreboken:

 • 1.1–1.5
 • 2.1–2.3
 • 4.3
 • 5.1–5.4
 • 6.1–6.5
 • 7.1, 7.2, 7.4, 7.6
 • 8.1–8.6
 • 9.1–9.3, 9.5
 • 10.1–10.4

Lokalproduserte notater:

 • Integrasjon side 1–5
  Notatet kan (valgfritt!) brukes som erstatning for avsnitt 8.3 i læreboken. Men du må lære deg innholdet av Setning 4 (integralregningens middelverdisetning) i notatet.
 • Eksponentialfunksjonen side 1–3, kursorisk. Det vil si at du i grove trekk kjenner til hvordan logaritme og eksponentialfunksjon kan defineres rigorøst.

I tillegg er øvingene pensum.

Formelark

Dette formelarket vil være lagt ved eksamensoppgavene.

2017-07-19, Harald Hanche-Olsen