Øvinger høsten 2016

MA1101 Grunnkurs i analyse I

Snarveier til resten av siden: Generell info · Øvingsgrupper · Øvingssystemet

Øvingsoppgaver

Innleveringsfrist for øvingen er kl 23:59 fredag i samme uke som øvingen veiledes.
Oppgaver i parentes er ekstra og leveres ikke inn.

Øving Uke Frist Oppgaver Løsning
1 35 2/9 1.1: 2, 6, (4, 5)
1.2: 1, 2, 14
1.5: 1, 3
Angi omtrent hvor mye tid du har brukt på øvingen (inklusive øvingstimen)
2 36 9/9 1.3: 25
1.4: 3bc, 8, (9)
2.1: 1a, 2d, 3a, 5
2.2: 6
Angi omtrent hvor mye tid du har brukt på øvingen (inklusive øvingstimen)
3 37 16/9 4.3: 1a, 3c, 4b, 17
5.1: 1ac, 5a , 6, (2, 5be)
Angi omtrent hvor mye tid du har brukt på øvingen (inklusive øvingstimen)
4 38 23/9 5.2: 1b, 3a, 7, 8, (4, 6)
5.3: 1b, 3, 6, (1ac, 7)
5.4: 1c, 2b, 4c, (3, 4b)
Angi omtrent hvor mye tid du har brukt på øvingen (inklusive øvingstimen)
5 39 30/9 6.1: 1fg, 2, 3c, 13, (5, 11)
6.2: 1c, 8, 18, (6, 11, 23)
6.3: 2, 3, (1, 9)
6 40 7/10 6.4: 2ae, 4
6.5: 1, 8, 13
7.1: 2, 6
41 Midtsemesterprøve: Ingen innlevering/veiledning denne uken
7 42 21/10 7.2: 1, 4, 9
7.4: 1cdfg, 3
7.6: 1d, 2fg, 3de
8 43 28/10 8.1: 1 (anta at grunnflaten er kvadratisk, og se på kjegleeksempelet i boken)
8.2: 1, 3, 11¹, 16²
8.3: 1a–f, 7
¹ 8.2.11 er ukens utfordring: Ingen krise om du ikke får den til, men gjør et forsøk. Ikke bruk for lang tid på den! Men les «Bemerkning» side 406 i utgave 4 (367–368 i utgave 3). Hint: Det finnes bare et endelig antall punkt \(x\in[0,1]\) med \(f(x)>0{,}01\).
² Hint til 8.2.16b: skriv \(Ø(Π\mid f)\) for øvresummen til funksjonen \(f\), og vis at \(Ø(Π\mid f+g)≤Ø(Π\mid f)+Ø(Π\mid g)\). Hva blir den tilsvarende ulikheten for nedresummene?
9 44 4/11 8.4: 1, 2be, 3a
8.5: 4
8.6: 1g, 9, 11d, 26
10 45 11/11 9.1: 1a–e, 8, 15
9.2: 1a–e, 4, 11, 24
9.3: 1cd
11 46 18/11 9.5: 1ag, 5, 14¹
10.1: 1e, 3a
10.2: 1, 11
10.3: 5
10.4: 2c
¹ Referansen i 9.5.14b er til oppgave 8.6.33. Bare ta formelen som står for gitt, men ta gjerne en kikk på 8.6.33 for å få en følelse for hvorfor formelen er riktig.
12 46 25/11 12. og siste øving

Generell informasjon

Det blir gitt 12 øvinger. Du må få minst 8 av dem godkjent for å få gå opp til eksamen. Unntaket er dersom du har godkjente øvinger i emnet fra tidligere år. Da trenger du ikke levere øvinger i år.

Veiledning skjer i egne øvingsgrupper. Det anbefales at du har prøvd å løse oppgavene på forhånd!

Detaljer om øvingsgrupper, inn- og utlevering finner du lenger ned på denne siden.

Tips til deg som vil regne flere oppgaver

Dersom du vil regne oppgaver utenom øvingene, for treningens skyld, kan det være lurt å hente en kopi av Klara Hvebergs løsninger til utvalgte oppgaver i Kalkulus. (Det er Universitetsforlaget selv som har gjort den tilgjengelig fra bokens hjemmeside.) Sjekk først hvilke oppgaver det finnes løsning på, men ikke les løsningen. Så prøver du å løse oppgaven selv, og kikker i løsningen hvis du står fast. Når du føler du er kommet i mål, kan det være lurt å sammenligne med løsningen i heftet. Det er ikke nødvendigvis noe galt om din løsning er annerledes, men kanskje kan du lære noen nyttige teknikker.

Øvingsgrupper

Her er fordelingen av øvingsgruppene på tid og rom. Du finner din gruppe i øvingssystemet (se nedenfor). Bak gruppelærerens navn står NTNU-brukernavn. Hekt på «@stud.ntnu.no» bakpå for mailadressen. Unntak: Kari og Per Hag.

Gruppe Ukedag Tid Rom Gruppelærer Studieprogram
1 Onsdag 12:15–14:00 R50 Morten Ravnemyr (mortrav) BFY
2 Onsdag 12:15–14:00 R51 Hong-Tan Lam (hongtanl) BFY
3 Onsdag 12:15–14:00 S24 Kari Hag (kari@math.ntnu.no) MBIOT, BGEOL, BIT, BFI, BKJ, BSØK
4 Onsdag 14:15–16:00 S21 Erik Liodden (eriklio) øvrige
5 Torsdag 12:15–14:00 KJL23 Kristian Mæland (krismae) BMAT
6 Torsdag 12:15–14:00 KJL24 Martin Hornkjøl (martihor) BMAT, ÅMATSTAT
7 Torsdag 12:15–14:00 R20 Stian Thomas Heimdal Hartman (stiatha) ÅMATSTAT
8 Torsdag 14:15–16:00 KJL21 Didrik Fosse (didrikfo) MLREAL
9 Torsdag 14:15–16:00 S2/734 Per Hag (*) MLREAL
10 Fredag 08:15–10:00 R91 Filip Schjerven (filipes) ÅMATSTAT

Spesielt for gruppe 9

(*) Gruppe 9 leverer ikke i øvingssystemet slik som de andre, men på papir. Gruppe 9 har innleveringsfrist 24 timer etter øvingstimens slutt, det vil si fredag kl 16. Inn- og utlevering kan skje i øvingstimen, eller i tredje etasje i Nordre lavblokk (se også bilde). Merk at Per Hag ikke er direkte tilgjengelig på mail, men du kan skrive til Kari Hag i stedet om det trengs.

Også for gruppe 9 vil vi bruke øvingssystemet for å holde styr på godkjente øvinger, men det kan hende at vi kommer litt på etterskudd med oppdateringen av dataene for denne gruppen.

Øvingssystemet

Øvingssystemet finner du her. Logg inn med ditt NTNU-brukernavn og passord.

Øvingssystemet brukes til å levere øvinger, holde oversikt over godkjente øvinger, og tilbakemeldinger fra studentassistenen som retter øvingen.

Men aller først bruker du det til å finne ut hvilken gruppe du er på. Her er det et par ting som kan gå galt:

  • Hvis du ikke var undervisningsmeldt da vi hentet data fra studentdatabasen, er du heller ikke registrert i øvingssystemet for dette emnet.
  • Det kan hende at gruppen du er tilordnet kolliderer med annen undervisning.

Send mail til Kari Hag (se under «Kursinformasjon») om disse problemene rammer deg. Husk å oppgi NTNU-brukernavn. Hvis problemet er en timeplankollisjon, fortell hvilke grupper du kan følge uten kollisjon.

Innleveringen av øvingsoppgaver skjer digitalt for de aller fleste. Vi ønsker besvarelsen din som en PDF-fil. Det enkleste er å håndskrive og skanne. Har du tilgang på en skanner eller kopimaskin som kan skanne til PDF er det fint, ellers anbefaler vi mobiltelefon med skanneprogramvare. Et program som heter Genius Scan finnes både for iOS og Android, og foreligger både i gratisutgave og i en litt mer avansert utgave som koster penger. Pass på at du skanner hele besvarelsen til én PDF-fil. Genius Scan gjør det enkelt å få til det.

Det er laget en utmerket bruksanvisning for øvingssystemet på hjemmesidene til et annet emne. I stedet for å lage vår egen, henviser vi til den.

2017-09-26, Are Austad