MA1102 Grunnkurs i analyse II

Gamle eksamensoppgaver

Det er som regel noen små variasjoner i hva som gjennomgås fra år til år. For eksempel har en del av stoffet om differensialligninger blitt gjennomgått i MA1101 Grunnkurs i analyse de siste årene, mens vi samtidig har lagt mer vekt på blant annet numeriske estimater i MA1102.

Du kan også finne mange gode oppgaver i denne samlingen med gamle eksamensoppgaver i Matematikk 1. Søk i fila på relevante stikkord for å finne oppgaver. F.eks. Newtons metode, Simpsons metode, konvergens, taylorpolynom, … Det du ikke vil finne mye om er kjeglesnitt.

Det ligger løsningsforslag/fasit/kommentarer til oppgavene for en del eksamenssett, men ikke alle. Bruk disse fornuftig. Noen ganger er de i form av hint, andre ganger i form av lange kommentarer. På eksamen forventer vi at du gir en god argumentasjon for det du gjør, hverken mer eller mindre. En av de tingene dere skal bli flinke til er å vurdere egne svar og løsninger på et selvstendig grunnlag. Det kommer derfor ikke til å bli lagt ut løsningsforslag på alle oppgavene.

Eksamensoppgaver

Semesterprøver

Oppgaver Fasit, løsninger, kommentarer
2004
2005
2006
2007
2008
2009 2009
2010
Fra og med 2011 er det ikke lenger semesterprøve i emnet
2024-04-10, Sarah May Instanes