Eksamensoppgaver

Nedenfor er tidligere eksamensoppgaver i omvendt kronologisk rekkefølge. Vær oppmerksom på at pensum varierer litt fra år til år. Vi har også alle disse oppgavene i en samlefil, med løsningsforslagene i en annen samlefil.

2023 høst oppgaver løsningsforslag Videoer:
kont oppgaver løsningsforslag Videoer:
2022 høst oppgaver løsningsforslag Videoer:
kont oppgaver løsningsforslag Videoer:
2021 høst oppgaver løsningsforslag Videoer:
kont oppgaver løsningsforslag Videoer:
2020 høst oppgaver løsningsforslag Videoer:
kont oppgaver løsningsforslag Videoer:
2019 høst oppgaver løsningsforslag Videoer:
kont oppgaver løsningsforslag Videoer:
2018 høst oppgaver løsningsforslag Videoer:
kont oppgaver løsningsforslag Videoer:
2017 høst oppgaver løsningsforslag Videoer:
kont oppgaver løsningsforslag Videoer:
2016 høst oppgaver løsningsforslag Videoer:
kont oppgaver løsningsforslag Videoer:
2015 høst oppgaver løsningsforslag Videoer:
kont oppgaver løsningsforslag Videoer:
2014 høst oppgaver løsningsforslag Videoer:
kont oppgaver løsningsforslag Videoer:
2013 høst oppgaver løsningsforslag Videoer: 4, 6
kont oppgaver løsningsforslag 1) Videoer: 4, 5
2012 høst oppgaver løsningsforslag Videoer: 1, 3, 4,
kont oppgaver løsningsforslag 2) Videoer: 2, 3
2011 høst oppgaver løsningsforslag Videoer: 3, 6, 7
kont oppgaver løsningsforslag Videoer: 6
2010 høst oppgaver løsningsforslag 3) Videoer: 2, 3, 4, 7 (tittelen på videoen er feil), 8
kont oppgaver løsningsforslag Videoer: 5, 8
2009 høst oppgaver løsningsforslag Videoer: 4, 6, 7
kont oppgaver løsningsforslag Videoer: 7
2008 høst oppgaver løsningsforslag Videoer: 4a (metode 1), 4a (metode 2), 4b, 6
kont oppgaver fasit 4) Videoer: 1
2007 høst oppgaver løsningsforslag 5) Videoer: 4, 7
kont oppgaver løsningsforslag Videoer: 2, 6a (del 1), 6a (del 2)
2006 høst oppgaver løsningsforslag Videoer:
kont oppgaver løsningsforslag Videoer: 4 (tittelen på videoen er feil), 7
2005 høst oppgaver løsningsforslag Videoer: 4, 6
kont oppgaver løsningsforslag Videoer: 3a, 3b, 4
2004 høst oppgaver løsningsforslag Videoer:
kont oppgaver løsningsforslag Videoer:
2003 høst oppgaver løsningsforslag Videoer: 5, 10
kont oppgaver løsningsforslag Videoer:
2002 høst oppgaver løsningsforslag Videoer: 1a (metode 1), 1a (metode 2), 1b
kont oppgaver løsningsforslag Videoer: 5
2001 høst oppgaver løsningsforslag Videoer: 7
kont oppgaver løsningsforslag Videoer: 9 (fra 13:25 og utover)
2000 høst oppgaver løsningsforslag Videoer: 9
kont oppgaver løsningsforslag Videoer: 4, 5, 8a, 8b
1999 høst oppgaver løsningsforslag Videoer: 5, 9
kont oppgaver løsningsforslag 6) Videoer: 2a, 2b, 5
1998 høst oppgaver løsningsforslag Videoer: 4, 5a, 5b
kont oppgaver Videoer: 2, 6
1997 høst oppgaver Videoer: 3a, 3b, 4, 5, 7

Her er en oversikt over hvilke av de ovenstående oppgavene som faller utenfor pensum per høsten 2019. Ingen av oppgavene gitt etter høsten 2019 faller utenfor pensum.

I tillegg har vi samlet eksamensoppgaver fra kursene 75001 og 75011 Matematikk 1A, og noen få fra 75020 Matematikk 2, gitt i tiden 1993–1998. I tillegg også med eksamen i SIF5003 til og med kontinuasjonseksamen 1998.

1)
I løsningsforslaget for oppgave 5b skal nedre summasjonsgrense i summen for \(g'(x)\) være \(n=0\), tillegg skal det stå «Siden \(g(0)=0\), …».
2)
I løsningsforslaget til oppgave 3a er det noen skrivefeil. Det skal stå \(|f''(t)| \leq 2\), ikke \(|f(t)| \leq 2\). Videre skal det være \(67/60 + 1/12 = 6/5\) for den andre ulikheten.
3)
I løsningsforslaget for oppgave 8 er det en skrivefeil. Det skal stå \(f'(x) = \sin\left(\frac{\pi}2 x^2\right)\), og \(f''(x) = \pi x \cos \left(\frac{\pi}2 x^2\right)\). Resten av oppgaven er regnet riktig.
4)
Fasit for oppgave 5, 6 og 7 er feilaktig oppført som fasit for oppgave 4, 5 og 6.
5)
I løsningsforslaget for oppgave 5 er det en skrivefeil. Det skal stå \(x_i = a + i\Delta x = 0+\frac{i}{5}\).
6)
Løsningsforslaget fra konten 1999 er håndskrevet, som et eksempel på hvordan en eksamensbesvarelse kan føres.
2020-06-09, Marius Thaule