Digital hjemmeeksamen

I forbindelse med smittesituasjonen i Trondheim har vi besluttet å endre vurderingsform fra skriftlig skoleeksamen til digital hjemmeeksamen. Vi anbefaler at du ser gjennom videoen NTNU har laget om digital hjemmeeksamen.

På denne siden finner du viktig informasjon om digital hjemmeeksamen i Matematikk 1. Vi anbefaler at du også leser gjennom NTNUs beskrivelse av digital hjemmeeksamen. Se også ofte stilte spørsmål om eksamen for generell informasjon om eksamen ved NTNU.

Når er eksamen?

Den digitale hjemmeeksamenen i Matematikk 1 finner sted tirsdag, 8. desember 2020.

Hvor lang er eksamenstiden?

Eksamenstiden er fra kl. 9.00 til kl. 13.30. I dette er det inkludert 30 minutter ekstra for å laste opp filer i forbindelse med eksamen. Vi anbefaler at du setter av godt med tid til å få lastet opp dine filer.

Får jeg en karakter?

Vi har besluttet å endre karakterskalaen fra bokstavkarakterer til bestått/ikke bestått. Grensen for bestått vil ligge på samme nivå som grensen for en E.

Dersom du går opp til eksamen for å forbedre en karakter, vil du få den karakterskalaen som gjelder for emnet når du tar eksamen på nytt. Dersom du på grunn av endret karakterskala ikke ønsker å gå opp på nytt, kan du trekke deg fra eksamen og heller vurdere å gå opp på nytt når vi igjen blir å bruke bokstavkarakterer i Matematikk 1. Trekkfristen er 14 dager før eksamensdato. Dersom du går opp til eksamen og får «ikke bestått», vil den bokstavkarakteren du hadde tidligere bli stående.

Karakterskalaen for kontinuasjonseksamen blir også endret fra bokstavkarakterer til bestått/ikke bestått.

Hvordan får jeg tilgang på eksamensoppgavene?

Du får tilgang på eksamensoppgavene ved å logge deg inn i Inspera Assessment. Du vil finne din eksamen under «Mine prøver». Se her for en utfyllende beskrivelse av digital hjemmeeksamen.

Hva gjør jeg hvis jeg får tekniske problemer underveis?

Dersom du skulle få tekniske problemer underveis eller rundt innlevering, ta kontakt for teknisk hjelp umiddelbart. Kontaktinformasjon står på forsiden på eksamensoppgaven og/eller i informasjonsfeltet til prøven når du står i «Mine prøver» i dashboard i Inspera Assessment.

Merk: Du skal kontakte teknisk hjelp og altså ikke faglærer (og heller ikke tma4100 [dash] support [at] math [dot] ntnu [dot] no) ved tekniske problemer.

Hvilke hjelpemidler er tillatt under eksamen?

Alle hjelpemidler er tillatt. NTNU har besluttet at for alle emner som endrer vurderingsform fra skriftlig skoleeksamen til digital hjemmeeksamen så vil følgende bestemmelser gjelde:

Eksamen skal være et individuelt, selvstendig arbeid. Det er tillatt å bruke hjelpemidler, men vær obs på at du må følge eventuelle anvisninger om kildehenvisninger under. Under eksamen er det ikke tillatt å kommunisere med andre personer om oppgaven eller å distribuere utkast til svar. Slik kommunikasjon er å anse som juks.

Alle besvarelser blir kontrollert for plagiat. Du kan lese mer om juks og plagiering på eksamen her.

Hva slags oppgavetyper vil jeg få?

Du vil få noen oppgaver som ikke krever begrunnelse, men bare et svar (for eksempel en flervalgsoppgave). Du vil også få oppgaver som vil kreve at du begrunner svaret ditt. For å besvare en slik oppgave vil du måtte benytte en funksjonalitet i Inspera Assessment som kalles «filopplasting».

Se her for en utfyllende beskrivelse av hvordan du laster opp din besvarelse for en oppgave som krever at du begrunner svaret ditt.

Du laster opp en fil per oppgave som ber om en filopplasting. Vi ber om at du bruker hvite A4-ark (enten blanke, med linjer eller med ruter) der du markerer øverste del av hvert ark som vist i bildet under.

Tallet til venstre er ditt kandidatnummer. (Bruk altså kandidatnummer og ikke studentnummer.) Sidetallene referer til den aktuelle filen og altså ikke til det totale antallet sider du laster opp for samtlige oppgaver som krever filopplasting. Dersom du har tilgang på iPad Pro eller tilsvarende må du gjerne bruke den til å skrive besvarelsen din. Husk å eksportere filene dine som PDF som du så laster opp i Inspera Assessment.

Vi kommer til å legge ut en prøveeksamen som dere kan få prøve dere på i tiden før eksamen. Prøveeksamen vil også vise de ulike oppgavetypene som du blir å få på eksamen.

Skal man bruke Safe Exam Browser ved hjemmeeksamen?

Nei, ved hjemmeeksamen foregår eksamen direkte i din normale nettleser. Det er ikke noen nedlåsing av nettverk eller tilgang til programmer på maskinene deres ved hjemmeeksamen.

Er det noen tekniske krav til utstyret man skal ta hjemmeeksamen på?

Inspera Assessment støtter ikke nettleseren Internet Explorer. Vi anbefaler også at man sitter på utstyr med skjerm større enn 10". Mindre skjermer kan få problemer med å vise oppgavene riktig. Bruk demoprøvene for å teste utstyret ditt.

Om du har en ikke-fungerende PC ber vi deg først kontakte Orakeltjenesten. De kan bistå med god hjelp, og har kjennskap til eksamenssystemet Inspera Assessment. Dersom det viser seg at du ikke kan benytte egen PC under eksamen, kan du søke om låne-PC her. Antall låne-PC-er er begrenset. Søk derfor så tidlig som mulig. Skjemaet sender ut et automatisk svar på søknaden med informasjon. Dette er et midlertidig tilbud for hjemmeeksamen grunnet koronasituasjonen.

2020-11-02, Marius Thaule