Fremdriftsplan

Oversiktsforelesninger (OF) og plenumsregning (P) blir filmet og kan finnes samlet som en videoserie (krever NTNU-innlogging). Interaktive forelesninger (IF) blir ikke filmet av personvernhensyn.

Uke Ukens tema Forelesninger Anbefalte oppgaver Innleveringer STACK
34 Introduksjon til Matematikk 1 med eksempel på anvendelse
Informasjonsvideo for TMA4100 Matematikk 1, høsten 2020
Demonstrasjon av påmeldingssystemet for fysisk undervisning
Lysark fra Informasjonsvideo
IF: Oppgaver
Innlevering 1
(frist: 18.09.2020 kl. 16.00)
35 Grenser og kontinuitet
1.1–1.5
OF: Oversiktsforelesning 1
IF: Oppgaver
Oppgaver
Løsningsforslag
P: Før og etter pausen (fra 2019)
P: Lysark
STACK-test 1 (frist: 8.9, kl. 16.00)
36 Derivasjon I
2.1–2.8
OF: Oversiktsforelesning 2
IF: Oppgaver
STACK-test 2 (frist: 15.9, kl. 16.00)
37 Derivasjon II
2.9, 4.1, 4.3–4.5
OF: Oversiktsforelesning 3
IF: Oppgaver
Oppgaver
Løsningsforslag
P: Før og etter pausen (fra 2019)
P: Lysark
STACK-test 3 (frist: 22.9, kl. 16.00)
38 Transcendente funksjoner
3.1–3.6
OF: Oversiktsforelesning 4
IF: Oppgaver
Oppgaver
Løsningsforslag
P: Før og etter pausen (fra 2019)
P: Lysark
STACK-test 4 (frist: 29.9, kl. 16.00)
39 Integrasjon I
5.1–5.7
OF: Oversiktsforelesning 5
IF: Oppgaver
Oppgaver
Løsningsforslag
Før og etter pausen (fra 2019)
P: Lysark
Innlevering 2
(frist: 9.10.2020 kl. 16.00, 16.10.2020, kl. 16.00)
STACK-test 5 (frist: 6.10, kl. 16.00)
40 Integrasjon II
6.1–6.3, 6.5
OF: Oversiktsforelesning 6
IF: Oppgaver
Oppgaver
Løsningsforslag
Før og etter pausen (fra 2019)
P: Lysark
STACK-test 6 (frist: 13.10, kl. 16.00)
41 Integrasjon III
7.1-7.3, 7.6
OF: Oversiktsforelesning 7
IF: Oppgaver
Oppgaver
Løsningsforslag
Før og etter pausen (fra 2019)
Lysark
STACK-test 7 (frist: 20.10, kl. 16.00)
42 Numerikk
4.2, 6.6–6.7
OF: Oversiktsforelesning 8
IF: Oppgaver
Jupyter Notebook (Ta med PCen din på forelesningen.)
Trykk her dersom du ikke kommer inn ved å trykke på lenken over.
Oppgaver
Løsningsforslag
Før1) og etter pausen (fra 2019)
Lysark
Innlevering 3
(frist: 30.10.2020 kl. 16.00)
STACK-test 8 (frist: 27.10, kl. 16.00)
43 Taylorpolynomer
4.9–4.10
OF: Oversiktsforelesning 9
IF: Oppgaver
Oppgaver
Løsningsforslag
Før og etter pausen (fra 2019)
Lysark
STACK-test 9 (frist: 3.11, kl. 16.00)
44 Følger og rekker I
9.1–9.3
OF: Oversiktsforelesning 10
IF: Oppgaver
Oppgaver
Løsningsforslag
Før og etter pausen (fra 2019)
Lysark
STACK-test 10 (frist: 10.11, kl. 16.00)
45 Følger og rekker II
9.3–9.4
OF: Oversiktsforelesning 11
IF: Oppgaver
Oppgaver
Løsningsforslag
Før og etter pausen (fra 2019)
Lysark
Innlevering 4
(frist: 20.11.2020 kl. 16.00)
STACK-test 11 (frist: 17.11, kl. 16.00)
46 Følger og rekker III
9.5–9.7
OF: Oversiktsforelesning 12
IF: Oppgaver
Oppgaver
Løsningsforslag
Før og etter pausen (fra 2019)
Lysark
STACK-test 12 (frist: 24.11, kl. 16.00)
47 Differensialligninger
7.9 og 18.3
OF: Oversiktsforelesning 13
IF: Oppgaver
Jupyter Notebook
Trykk her dersom du ikke kommer inn ved å trykke på lenken over.
Oppgaver
Løsningsforslag
Før og etter pausen (fra 2019)
Lysark
STACK-test 13 (frist: 24.11, kl. 16.00)

Lærebok

Adams og Essex: Calculus, ninth edition. bok.jpg Boken kan kjøpes i en spesiell tobinds paperbackutgave (ISBN 9781784499907) på akademika.

Spesialutgaven består av to deler (en del for hvert av emnene Matematikk 1 og 2). Del 2 av spesialutgaven bruker en litt annen notasjon enn den originale boken for såkalte itererte integral.

Vi anbefaler at man kjøper spesialutgaven.

1)
Merk at oppgave 1b, slik den stod, går ikke an å løse. Om vi erstatter med det som nå står i oppgavene vil utregningen være lik og oppgaven går an å løse. Forandringene som må gjøres står i lysarkene.
2020-11-20, Marius Thaule