Ofte stilte spørsmål

Før du eventuelt sender en e-post til fagkollegiet, vennligst les informasjonen nedenfor.

Eksamen, pensum, obligatoriske aktiviteter

Hva kreves for å få gå opp til eksamen?

 • Minst 6 av 12 STACK-tester godkjent. En test er bestått hvis 4 av 6 poeng er oppnådd. Hver test er åpen i 2 uker (se fremdriftsplanen).
 • I løpet av semesteret skal det leveres besvarelse på fire innleveringsoppgaver. Innleveringene rettes, og man får tilbakemelding. Minst 2 av 4 innleveringer må bli godkjent (godkjent betyr at man hadde bestått hvis oppgavene utgjorde en eksamen).

Alt øvrig er ment som en støtte for å lette læring og øving.

Begge disse elementene kan i tillegg telle positivt på sluttkarakteren, se informasjon under om Hvordan bestemmes karakteren?.

Hvordan bestemmes karakteren?

STACK-testene og de skriftlige innleveringene kan telle opptil 20 % av karakteren, men bare i positiv retning:

 • Man får inntil 10 prosentpoeng for godkjent STACK-test (ett prosentpoeng per godkjente STACK-test)
 • Man får inntil 10 prosentpoeng for godkjent skriftlig innleveringsopplegg (2.5 prosentpoeng per godkjente innlevering)

Hvis dette vil trekke deg opp vil eksamen telle 80 %, ellers vil den telle 100 %. Et unntak er dersom du ville strøket på eksamen. Du stå på eksamen for å kunne bli trukket opp.

Eksempel 1

Du har fått godkjent 8 STACK-tester og 4 skriftlige innleveringer. Dette gir \(8 + 4 \cdot 2.5 = 18\) prosentpoeng for øvingsopplegget. Du tar eksamen og får \(75 \%\) riktig. Vi ser hva som skjer dersom eksamen skal telle \(80 \%\) av karakteren og øvingsopplegget skal telle \(20 \%\). Da blir prosentvurderingen \(75 \% \cdot 0.8 + 18 \% = 78 \%\). Siden \(78 \%\) er større enn \(75 \%\) blir den endelige prosentvurderingen \(78 \%\). I dette tilfellet telte poengene fra øvingsopplegget \(20 \%\) av karakteren, siden dette førte til en forbedring av karakteren.

Eksempel 2

Du har fått godkjent 6 STACK-tester og 2 skriftlige innleveringer. Dette er akkurat nok til å kunne ta eksamen. Du får \(6 + 2 \cdot 2.5 = 11\) prosentpoeng for øvingsopplegget. Du tar eksamen og får \(95 \%\) riktig. På samme måte som over regner vi ut \(95 \% \cdot 0.8 + 11\% = 87 \%\). Siden \(87 \%\) er lavere enn \(95 \%\) blir den endelige prosentvurderingen \(95 \%\). I dette tilfellet telte eksamen \(100\%\) av karakteren. Poengene fra øvingsopplegget vil aldri trekke deg ned.

Eksempel 3

Du har fått godkjent 12 STACK-tester og 4 skriftlige innleveringer. Du får \(10 + 4 \cdot 2.5 = 20\) prosentpoeng for øvingsopplegget. Du tar eksamen og får \(35 \%\) riktig. Siden du fikk under \(40 \%\) på eksamen, vil dette føre til en stryk. Poengene fra øvingsopplegget kan altså ikke redde deg fra å stryke på eksamen.

Jeg har tatt øvingsopplegget tidligere — hva gjelder for meg?

Et godkjent øvingsopplegg fra tidligere år er nok for å få gå opp til eksamen. Dette kan bare sjekkes av personale med tilgang til FS (Felles Studentsystem), som for eksempel instituttkontoret. Ingen i fagkollegiet har tilgang til FS.

Hvis du vil bruke et godkjent øvingsopplegg fra tidligere år, vil eksamen alltid telle 100 %. Du har også mulighet til å følge årets øvingsopplegg på lik linje med de andre, og da blir karakteren satt ut fra Hvordan bestemmes karakteren? over. Merk at du ikke taper noe på å forsøke deg på årets øvingsopplegg, da du alltid kan falle tilbake på den tidligere godkjenningen.

Hva gjelder på eksamen, og når/hvor finner den sted?

Se offisiell eksamensinformasjon. NB: Formelsamlinger, slik som Rottmann, er ikke tillatt.

Hvilken lærebok brukes?

Adams og Essex: Calculus, ninth edition. bok.jpg Boken kan kjøpes i en spesiell tobinds paperbackutgave (ISBN 9781784499907) på akademika.

Spesialutgaven består av to deler (en del for hvert av emnene Matematikk 1 og 2). Del 2 av spesialutgaven bruker en litt annen notasjon enn den originale boken for såkalte itererte integral.

Vi anbefaler at man kjøper spesialutgaven.

Er pensum endret fra tidligere år?

Pensum varierer noe fra år til år. Lærebok kan også variere. Pensum er oppgitt som nøkkelbegrep, som er summen av avsnitt i læreboken, øvinger, og eventuelt annet materiale som gjøres tilgjengelig for alle. Det anbefales at man følger med i emnet, dersom man ønsker å ta det igjen. Dersom man sikter mot en høyere karakter, anbefales det òg å skaffe årets lærebok.

Jeg har vært syk — kan unntak gjøres?

Det obligatoriske opplegget i emnet er laget for å romme alle studenter som kan ta en eksamen (primært elektronisk levering, tidsfrister på to-fire uker), og det vil derfor i alminnelighet ikke gjøres unntak fra fristene eller grensene.

I de fall dette vil vurderes, er det særdeles viktig at du i god tid tar kontakt med emneansvarlig. For sene meldinger vil ikke bli vurdert. Merk at studenter med særskilte behov alltid har mulighet å kontakte tilretteleggingstjenesten, men at et slikt vedtak i dette tilfelle ikke trenger å ha innvirkning på øvingsopplegget.


STACK

Hvordan fungerer STACK?

Logg inn på https://stack.math.ntnu.no/ med NTNU-brukernavn og -passord. Du finner kurset i venstre kolonne under "TMA4100 2020h". Du må være semesterregistrert i TMA4100 Matematikk 1 for tilgang til kurset. STACK-testene vil vises under "Announcements".

For å lagre svarene dine under et forsøk må du trykke på knappen «Avslutt forsøket». Da kan du fortsette på oppgavene du ikke fikk til på et senere tidspunkt. OBS. Trykker du på knappen «Begynn på nytt», starter du et nytt forsøk med nye tall i oppgavene og svarene dine SLETTES. For å levere testen må du trykke «Send svarene og avslutt». Da kan du ikke lenger fortsette på det samme forsøket, men starte ett nytt forsøk frem til tidsfristen.

Etter å ha sendt inn forsøket, kan du se detaljene i besvarelsen din ved å trykke på «Sammendrag».

Frist for STACK-testene er alltid kl. 16.00 to uker etter at testen er lagt ut. Se fremdriftsplan for dato. For informasjon om krav, se «Hvilke momenter er obligatoriske?» ovenfor.

Hvordan sjekker man om testene er godkjent?

For å få godkjent på en STACK-test må man ha 4/6 poeng. Oppsummering av forsøket finner du ved å klikke inn på den aktuelle testen. Har man 4/6 poeng er det godkjent, samme hva man måtte finne på STACK forøvrig. Dersom man ikke har trykket «Send svarene og avslutt», vil det typisk ta noen dager fra fristen er utgått til testen registreres som godkjent.

Lagres riktige svar på STACK-testene, eller må jeg regne alt på nytt om jeg ikke får godkjent?

STACK lagrer riktige svar ved å trykke på «Avslutt forsøk». I tillegg kan man sjekke om man har gjort riktig underveis i testen ved å trykke på «Sjekk». Man kan altså forsikre seg om at svarene er korrekte før man trykker «grade».

Beskjeder i STACK

Beskjeder angående oppgaver i STACK og lignende legges ut på emnesiden.


Skriftlige innleveringer

De skriftlige innleveringene leveres gjennom Blackboard, som brukes utelukkende til dette. Selve oppgavene og tidsfristene finner dere i fremdriftsplanen.

Hvordan levere inn i Blackboard:

 1. Først:
  1. Vær ute i god tid med å levere inn. Fristen er kl. 16.00 aktuell dag.
  2. Vi fraråder bruk av Blackboard-appen.
  3. Antall innsendingsforsøk er ubegrenset frem til fristen, hvor siste innsending blir tellende. Ved teknisk feil er vi behjelpelige fram til kl. 15.00 aktuell siste innleveringsdag på e-post.
  4. Tilrettelegging: Vi kan gi individuell utsatt frist ved funksjonsnedsettelse, sykdom (krever legeattest) og lignende. Ta kontakt på e-post, fortrinnsvis før ordinær frist så godt det lar seg gjøre.
 2. Dokumentformatet:
  1. Besvarelsen kan skrives elektronisk (tegne-app/TeX/Word/etc.), eller på papir etterfulgt av skann.
  2. Totalt 1 – én – PDF-fil. Husk «.pdf»-filendelse.
  3. Siden(e) skal være rotert riktig vei og være av grei lesbar kvalitet.
 3. Levere inn til godkjenning (uten tilbakemelding):
  1. Klikk på «Godkjenning av skriftlig innlevering #» nedenfor (tilgjengelig i god tid før fristen).
  2. Last opp PDF-filen.
  3. Klikk «Send». Nå kommer du til en side med visning av det du leverte inn og i tillegg skal du motta en innsendingsbekreftelse på epost. Hvis du ønsker å se at innleveringen er levert riktig: gå inn på "Mine Resultater" og se etter et gult utropstegn bak innleveringen din.
  4. OBS: IKKE trykk "Lagre utkast". Hvis det er et blått kakediagram ved Mine Resultater har du kun lagret utkastet men ikke sendt inn.
 4. Valgfritt etter at du har gjort punkt 3: Levere inn for å også få tilbakemelding:
  1. Hvis du ønsker tilbakemelding, gå til spørreundersøkelsen «Tilbakemelding på skriftlig innlevering #» og trykk "begynn" for deretter svare "Ja" på at du ønsker tilbakemelding.
  2. OBS1: Godkjenning og tilbakemelding gjøres av forskjellige instanser og det er godkjenningen som er gjeldende mht mappeevalueringen. Dette gjøres uavhengig og til ulik tid, altså kan man ha fått svar på én av delene uten at noe er galt.
  3. OBS2: Hvis man har fått resultatet 0,5 betyr det at øvingen er blitt grundig rettet, men krever fortsatt å godkjennes.

Forslag til hjelperessurser for å lage PDF:

 • Mobil-apper som skanner papir og lagrer som PDF:
 • http://topdf.com: Konvertere andre filformat til PDF samt slå sammen flere PDFer til én fil.

Tekniske problemer

Jeg har trykket «send» og «lagre», men Blackboard reagerer ikke
 • Prøv å sende inn igjen med en annen nettleser/PC.
 • Prøv å følge denne oppskriften.
 • Hvis mulig vent noen timer og prøv igjen.

Hva er...?

Hva er mattelab, og kan jeg gå når jeg vil?

Mattelab er en åpen sal der studenter kan lese, regne og stille spørsmål om alle faglige deler av emnet. Læringssassistenter (inkludert stipendiater i matematikk) vil være tilstede. For å delta må en melde seg på tidspunkt og rom. Les først gjennom instruksjonene for påmelding her: Instruksjoner for påmelding til mattelab. Deretter kan du klikke på lenken https://s.ntnu.no/mattelab.

– Tips til påmelding:

 • Pass på at mailteksten ikke inneholder noe annet enn selve påmeldingskoden. Dvs. fjern automatisk signatur "Mvh Leonhard Euler", fjern "Sendt fra min iPhone" etc. Hvis mailteksten inneholder mer enn påmeldingskoden, vil du ikke bli påmeldt og få i retur "Det finnes ingen forelesning med […]. Prøv igjen med en annen kode."
 • Mailen må sendes fra din studentmail, dvs. brukernavn@stud.ntnu.no. Hvis du sender fra en annen mail, vil du ikke bli påmeldt og få i retur "DU ER IKKE PÅMELDT! Bruk NTNU-eposten din for å melde deg på."

Dersom det skulle oppstå problemer i mattelaben – ingen assistenter, dobbelbooking, eller andre praktiske problemer – vennligst send en e-post til mattelab.

Hva er plenumsregning?

En plenumsregning er en mulighet å se noen av ukens anbefalte oppgaver, løses i storsal på en eksamensriktig måte. Dette gjøres av en av våre stipendiater. Flere av disse oppgaver er tatt opp på video, og noen er STACK-oppgaver. Ingen løsningsforslag vil bli skrevet til disse øvingene.

Hva er anbefalte oppgaver, og hvor finner jeg løsningsforslag til dem?

De anbefalte oppgavene er oppgaver som utvalgt for å lette læring av fagstoffet. Så lenge disse ikke også gis som STACK-oppgaver eller som innleveringer, er de aldri obligatoriske. Løsningsforslag blir publisert i etterkant på fremdriftsplanen, for de oppgaver som ikke gjennomgås i øvingslærers plenumsregning.


Hvor finner jeg...?

Hvor finner jeg videoforelesningene og andre ressurser til dette kurset?

Disse finner du i fremdriftsplanen.

2020-09-14, Erlend Bergtun