Eksamen

Her kommer info om eksamen.

Gamle eksamensoppgaver i TMA4100

Nedenfor er tidligere eksamensoppgaver i omvendt kronologisk rekkefølge. Vær oppmerksom på at pensum varierer litt fra år til år. Vi har også alle disse oppgavene i en samlefil, med løsningsforslagene i en annen samlefil.

2023 høst oppgaver løsningsforslag Videoer:
kont oppgaver løsningsforslag Videoer:
2022 høst oppgaver løsningsforslag Videoer:
kont oppgaver løsningsforslag Videoer:
2021 høst oppgaver løsningsforslag Videoer:
kont oppgaver løsningsforslag Videoer:
2020 høst oppgaver løsningsforslag Videoer:
kont oppgaver løsningsforslag Videoer:
2019 høst oppgaver løsningsforslag Videoer:
kont oppgaver løsningsforslag Videoer:
2018 høst oppgaver løsningsforslag Videoer:
kont oppgaver løsningsforslag Videoer:
2017 høst oppgaver løsningsforslag Videoer:
kont oppgaver løsningsforslag Videoer:
2016 høst oppgaver løsningsforslag Videoer:
kont oppgaver løsningsforslag Videoer:
2015 høst oppgaver løsningsforslag Videoer:
kont oppgaver løsningsforslag Videoer:
2014 høst oppgaver løsningsforslag Videoer:
kont oppgaver løsningsforslag Videoer:
2013 høst oppgaver løsningsforslag Videoer: 4, 6
kont oppgaver løsningsforslag 1) Videoer: 4, 5
2012 høst oppgaver løsningsforslag Videoer: 1, 3, 4,
kont oppgaver løsningsforslag 2) Videoer: 2, 3
2011 høst oppgaver løsningsforslag Videoer: 3, 6, 7
kont oppgaver løsningsforslag Videoer: 6
2010 høst oppgaver løsningsforslag 3) Videoer: 2, 3, 4, 7 (tittelen på videoen er feil), 8
kont oppgaver løsningsforslag Videoer: 5, 8
2009 høst oppgaver løsningsforslag Videoer: 4, 6, 7
kont oppgaver løsningsforslag Videoer: 7
2008 høst oppgaver løsningsforslag Videoer: 4a (metode 1), 4a (metode 2), 4b, 6
kont oppgaver fasit 4) Videoer: 1
2007 høst oppgaver løsningsforslag 5) Videoer: 4, 7
kont oppgaver løsningsforslag Videoer: 2, 6a (del 1), 6a (del 2)
2006 høst oppgaver løsningsforslag Videoer:
kont oppgaver løsningsforslag Videoer: 4 (tittelen på videoen er feil), 7
2005 høst oppgaver løsningsforslag Videoer: 4, 6
kont oppgaver løsningsforslag Videoer: 3a, 3b, 4
2004 høst oppgaver løsningsforslag Videoer:
kont oppgaver løsningsforslag Videoer:
2003 høst oppgaver løsningsforslag Videoer: 5, 10
kont oppgaver løsningsforslag Videoer:
2002 høst oppgaver løsningsforslag Videoer: 1a (metode 1), 1a (metode 2), 1b
kont oppgaver løsningsforslag Videoer: 5
2001 høst oppgaver løsningsforslag Videoer: 7
kont oppgaver løsningsforslag Videoer: 9 (fra 13:25 og utover)
2000 høst oppgaver løsningsforslag Videoer: 9
kont oppgaver løsningsforslag Videoer: 4, 5, 8a, 8b
1999 høst oppgaver løsningsforslag Videoer: 5, 9
kont oppgaver løsningsforslag 6) Videoer: 2a, 2b, 5
1998 høst oppgaver løsningsforslag Videoer: 4, 5a, 5b
kont oppgaver Videoer: 2, 6
1997 høst oppgaver Videoer: 3a, 3b, 4, 5, 7

Her er en oversikt over hvilke av de ovenstående oppgavene som faller utenfor pensum per høsten 2019. Ingen av oppgavene gitt etter høsten 2019 faller utenfor pensum.

I tillegg har vi samlet eksamensoppgaver fra kursene 75001 og 75011 Matematikk 1A, og noen få fra 75020 Matematikk 2, gitt i tiden 1993–1998. I tillegg også med eksamen i SIF5003 til og med kontinuasjonseksamen 1998.

Ikke relevant for TMA4101:

2020k: oppg 4
2019h: oppg 8 (hint: få \(y\) og \(y'\) på samme side, og finn en magisk faktor å gange hele likningen med)

Gamle eksamensoppgaver i TMA4110/4115

År Semester Oppgaver (bokmål) Oppgåver (nynorsk) Problems (english) Løsningsforslag / Solution
2020 Vår Oppgaver Oppgåver Problems Løsningsforslag
2019 Høst Oppgaver Oppgåver Problems Løsningsforslag
2019 Kont Oppgaver Oppgåver Problems Løsningsforslag
2019 Vår Oppgaver Oppgåver Problems Løsningsforslag
2018 Høst Oppgaver Oppgåver Problems løsningsforslag
2018 Vår Oppgaver Oppgåver Solution
2018 Kont Oppgaver Oppgåver
2017 Høst Oppgaver Oppgåver Problems Solution
2017 Kont Solution
2017 Vår Oppgaver Solution
2016 Høst Oppgaver Oppgåver Problems Solution
2016 Kont Oppgaver Oppgåver Problems Solution
2016 Vår Oppgaver Oppgåver Problems Solution
2015 Høst Oppgaver Problems Solution
2015 Kont Problems Solution
2015 Vår Oppgaver Oppgåver Problems Solution
2014 Høst Oppgaver Oppgåver Problems Solution
2014 Kont Oppgaver Problems Solution
2014 Vår Oppgaver Problems Solution
2013 Høst Oppgaver Problems Solution
2013 Kont Oppgaver Problems Solution
2013 Vår Oppgaver Problems Solution
2012 Høst Oppgaver Problems Solution
2012 Kont Oppgaver Problems Solution
2012 Vår Oppgaver Problems Solution
2011 Høst Oppgaver Problems Løsningsforslag
2011 Kont Oppgaver Problems Løsningsforslag
2011 Vår Oppgaver Problems Løsningsforslag
2010 Høst Oppgaver Problems Løsningsforslag
2010 Kont Oppgaver Problems Løsningsforslag
2010 Vår Oppgaver Problems Løsningsforslag
2009 Høst Oppgaver Problems Løsningsforslag
2009 Kont Oppgaver Løsningsforslag
2009 Vår Oppgaver Løsningsforslag
2008 Høst Oppgaver Løsningsforslag
2008 Kont Oppgaver Løsningsforslag
2008 Vår Oppgaver Løsningsforslag
2007 Høst Oppgaver Problems Løsningsforslag
2007 Kont Oppgaver Problems Løsningsforslag
2007 Vår Oppgaver Problems Løsningsforslag
2006 Høst Oppgaver Problems Løsningsforslag
2006 Kont Oppgaver Løsningsforslag
2006 Vår Oppgaver Problems Løsningsforslag
2005 Høst Oppgaver Løsningsforslag
2005 Kont Oppgaver Løsningsforslag
2005 Vår Oppgaver Løsningsforslag
2004 Høst Oppgaver Problems Løsningsforslag
2004 Kont Oppgaver Problems Løsningsforslag
2004 Vår Oppgaver Problems Løsningsforslag
1)
I løsningsforslaget for oppgave 5b skal nedre summasjonsgrense i summen for \(g'(x)\) være \(n=0\), tillegg skal det stå «Siden \(g(0)=0\), …».
2)
I løsningsforslaget til oppgave 3a er det noen skrivefeil. Det skal stå \(|f''(t)| \leq 2\), ikke \(|f(t)| \leq 2\). Videre skal det være \(67/60 + 1/12 = 6/5\) for den andre ulikheten.
3)
I løsningsforslaget for oppgave 8 er det en skrivefeil. Det skal stå \(f'(x) = \sin\left(\frac{\pi}2 x^2\right)\), og \(f''(x) = \pi x \cos \left(\frac{\pi}2 x^2\right)\). Resten av oppgaven er regnet riktig.
4)
Fasit for oppgave 5, 6 og 7 er feilaktig oppført som fasit for oppgave 4, 5 og 6.
5)
I løsningsforslaget for oppgave 5 er det en skrivefeil. Det skal stå \(x_i = a + i\Delta x = 0+\frac{i}{5}\).
6)
Løsningsforslaget fra konten 1999 er håndskrevet, som et eksempel på hvordan en eksamensbesvarelse kan føres.
2020-12-04, Morten Andreas Nome