Videoserie: Lineære ligningssystemer og gausseliminasjon
Videoserie: Vektorligninger og matriser
Videoserie: Lineær uavhengighet og determinanter (NB! Skrivefeil i video 8, ca 4:00, det A skal være lik ad-bc)
Python: Inverser, matrisemultiplikasjon og determinanter

YouTube-kanalen 3Blue1Brown har (i tillegg til mye annet) en fin serie om lineær algebra. Serien har flotte animasjoner, og anbefales for de som ønsker å se mer om den geometriske intuisjonen bak lineær algebra.
NB! Det gis få detaljer som er til hjelp for å gjøre beregninger og løse oppgaver. Disse videoene må dermed ikke betraktes som en erstatning for forelesningsvideoene, men som et supplement.
De fire første videoene i serien passer fint til denne ukens tema:
2020-12-01, Morten Andreas Nome