Digital hjemmeeksamen

På grunn av Covid-19, blir det digital hjemmeeksamen tirsdag 8. desember 2020- Det anbefales at du leser gjennom NTNUs beskrivelse av digital hjemmeeksamen. Se også ofte stilte spørsmål om eksamen for generell informasjon om eksamen ved NTNU.

Hvor lang er eksamenstiden?

Eksamenstiden er fra kl. 9.00 til kl. 13.30. I dette er det inkludert 30 minutter ekstra for å laste opp filer i forbindelse med eksamen. Sett av godt med tid til å få lastet opp dine filer!

Får jeg en karakter?

Det blir bestått/ikke bestått. Grensen for bestått vil ligge på samme nivå som grensen for en E.

Dersom du går opp til eksamen for å forbedre en karakter, vil du få den karakterskalaen som gjelder for emnet når du tar eksamen på nytt. Dersom du på grunn av endret karakterskala ikke ønsker å gå opp på nytt, kan du trekke deg fra eksamen og heller vurdere å gå opp på nytt når vi igjen blir å bruke bokstavkarakterer på et senere tidspunkt. Trekkfristen er 14 dager før eksamensdato.

Karakterskalaen for kontinuasjonseksamen blir også endret fra bokstavkarakterer til bestått/ikke bestått.

Hvordan får jeg tilgang på eksamensoppgavene?

Du får tilgang på eksamensoppgavene ved å logge deg inn i Inspera Assessment. Du vil finne din eksamen under «Mine prøver». Se her for en utfyllende beskrivelse av digital hjemmeeksamen.

Hva gjør jeg hvis jeg får tekniske problemer underveis?

Dersom du skulle få tekniske problemer underveis eller rundt innlevering, ta kontakt for teknisk hjelp umiddelbart. Kontaktinformasjon står på forsiden på eksamensoppgaven og/eller i informasjonsfeltet til prøven når du står i «Mine prøver» i dashboard i Inspera Assessment.

Merk: Du skal kontakte teknisk hjelp og altså ikke faglærer ved tekniske problemer.

Hvilke hjelpemidler er tillatt under eksamen?

Alle hjelpemidler er tillatt. NTNU har besluttet at for alle emner som endrer vurderingsform fra skriftlig skoleeksamen til digital hjemmeeksamen så vil følgende bestemmelser gjelde:

Eksamen skal være et individuelt, selvstendig arbeid. Det er tillatt å bruke hjelpemidler, men vær obs på at du må følge eventuelle anvisninger om kildehenvisninger under. Under eksamen er det ikke tillatt å kommunisere med andre personer om oppgaven eller å distribuere utkast til svar. Slik kommunikasjon er å anse som juks.

Alle besvarelser blir kontrollert for plagiat. Du kan lese mer om juks og plagiering på eksamen her.

Hva slags oppgavetyper vil jeg få?

Du vil bli bedt om å skrive din besvarelse og laste den opp som én fil. Inspera har funksjonalitet for filopplastning.

Se her for en utfyllende beskrivelse av hvordan du laster opp din besvarelse.

Skal man bruke Safe Exam Browser ved hjemmeeksamen?

Nei, ved hjemmeeksamen foregår eksamen direkte i din normale nettleser. Det er ikke noen nedlåsing av nettverk eller tilgang til programmer på maskinene deres ved hjemmeeksamen.

Er det noen tekniske krav til utstyret man skal ta hjemmeeksamen på?

Inspera Assessment støtter ikke nettleseren Internet Explorer. Vi anbefaler også at man sitter på utstyr med skjerm større enn 10". Mindre skjermer kan få problemer med å vise oppgavene riktig. Bruk demoprøvene for å teste utstyret ditt.

Om du har en ikke-fungerende PC ber vi deg først kontakte Orakeltjenesten. De kan bistå med god hjelp, og har kjennskap til eksamenssystemet Inspera Assessment. Dersom det viser seg at du ikke kan benytte egen PC under eksamen, kan du søke om låne-PC her. Antall låne-PC-er er begrenset. Søk derfor så tidlig som mulig. Skjemaet sender ut et automatisk svar på søknaden med informasjon. Dette er et midlertidig tilbud for hjemmeeksamen grunnet koronasituasjonen.

2020-11-13, Morten Andreas Nome