TMA4100 Matematikk 1 for MTDESIG, MTIØT-PP, MTMART og MTPROD høsten 2010

Dette er hjemmesiden for parallellen som undervises for MTDESIG, MTIØT-PP, MTMART og MTPROD.

Viktig melding

Forelesningen torsdag 2. desember blir flyttet til Aud. F1.

Foreleser

Forelesninger uke 35-48

Ons 8-10, Aud. R7
Tors 14-16, Aud. R1

Forelesningslogg

Dato Tema Kap. Slides
19 augFunksjoner1.1-1.22010.08.19.pdf
20 augFunksjoner, Grenser1.3-1.6+2.1-2.22010.08.20.pdf
23 augGrenser2.3-2.42010.08.23ny.pdf
24 augUendelige grenser, kontinuitet2.5-2.62010.08.24.pdf
25 augDerivasjon2.7+3.1-3.32010.08.25.pdf
26 augDerivasjon av trigonometriske funksjoner, kjerneregelen, parametriske kurver3.4-3.52010.08.26.pdf
1 sepImplisitt derivasjon, derivasjon av inverse funksjoner3.6-3.72010.09.01.pdf
2 sepDerivasjon av inverse trigonometriske funksjoner, relaterte vekstrater, linearisering og differensialer3.8-3.102010.09.02.pdf
8 sepHyperbolske funksjoner, ekstremverdier3.11+4.12010.09.08.pdf
9 sepMiddelverditeoremet, monotone funksjoner og førstederivertetesten, krumning og annenderivertetesten, kurveskissering4.2-4.42010.09.09.pdf
15 sepAnvendt optimering, L’Hopitals regel4.5-4.62010.09.15.pdf
16 sepNewtons metode, Antideriverte4.7-4.82010.09.16.pdf
22 sepArealapproksimasjoner med endelige summer, grenser av endelige summer, det bestemte integralet, studieteknikk5.1-5.32010.09.22v2.pdf
23 sepDet bestemte integralet, analysens fundamentalsetningen5.3-5.42010.09.23.pdf
29 sepSubstitusjon, areal mellom kurve, logaritmen definert som et integral5.5-5.72010.09.29v2.pdf
30 sepLogaritmen definert som et integral, volum ved skivemetoden og sylinderskallmetoden5.7, 6.1-6.22010.09.30v2.pdf
6 oktSylinderskallmetoden, lengde av kurver, overflateareal av omdreiningslegemer6.2-6.42010.10.06v2.pdf
7 oktOverflateareal av omdreiningslegemer, eksponenetiell vekst og separable differensialligninger, arbeid6.4-6.62010.10.07.pdf
13 oktMoment og tyngdepunkt, delvis integrasjon6.7-7.12010.10.13.pdf
14 oktTrigonometriske integraler, trigonometriske substitusjoner7.2-7.32010.10.14.pdf
20 oktDelbrøkoppløsning, integrasjonstabeller og CAS, numerisk integrasjon7.4-7.62010.10.20.pdf
21 oktNumerisk integrasjon, uegentlige integraler7.6-7.72010.10.21.pdf
27 oktUegentlige integraler, følger7.7+8.12010.10.27v2.pdf
28 oktFølger, rekker, integraltesten8.1-8.32010.10.28v2.pdf
3 novIntegraltesten, sammenligningstesten, forholdstesten og rottesten8.3-8.5pdf
4 novAlternerende rekker, absolutt og betinget konvergens, potensrekker8.6-8.7pdf
10 novPotensrekker, Taylor- og Maclaurinrekker8.7-8.82010.11.10v2.pdf
11 novTaylor- og Maclaurinrekker, konvergens av Taylorrekker, binomialrekker8.8-8.102010.11.11.pdf
17 novKonvergens av Taylorrekker, binomialrekker, Første ordens diff-ligninger8.9-8.10+15.12010.11.17.v2.pdf
18 novFørste ordens lineære diff-ligninger, anvendelser15.1-15.32010.11.18.pdf
24 novEulers metode, autonome ligninger, skissering av løsninger15.4-15.52010.11.24.pdf
25 novSystemer av diff-ligninger, faseplan, repetisjon av Taylors formel og volum av legemer15.62010.11.25.pdf
1 desRepetisjon av moment og tyngdepunkt, av den formelle definisjon av grenseverdi, av kontinuitet og av mellomverdisetningen2010.12.01.pdf
2 desRepetisjon av Taylorpolynomier, tekstoppgaver, differensialligninger, kurvelengde og overflateareal, potensrekker2010.12.02.pdf

Referansegruppe

Referansegruppen består av

Referansegruppen skal hjelpe til med å gjøre at forelesningene gir bedre utbytte for studentene. For eksempel ved

  • konstruktive forslag til endringer,
  • stoppe læreren ved å stille spørsmål i timen dersom noe virker uklart eller galt,
  • hjelpe læreren til å finne passe tempo i forelesningene,
  • påse at øvingsveiledningen fungerer.

Dere kan henvende dere til referansegruppen, hvis det er noe dere er misfornøyde med, eller hvis det er noe, dere synes, det skall bli endret. Så tar de opp det med meg. Dere er selvfølgelig også svært velkomne til å henvende dere direkte til meg.

Referansegruppen vil møtes med meg noen gange i løpet av semesteret. Møtene blir annonsert på denne siden, og møtereferatene blir presentert på denne siden.

Dere kan lese mere om referansegruppens funksjon her.

Første møte i referansegruppen fant sted onsdag 29. september. Her er et referat av møtet.

Annet møte i referansegruppen fant sted onsdag 27. oktober. Her er et referat av møtet.

Tredie møte i referansegruppen fant sted onsdag 1. desember. Her er et referat av møtet.

2011-02-04, tokemeie