Referat av 3. referansegruppemøte onsdag 1. desember kl. 11.15

Til det tredie referansgruppemøtet talte vi om hva som hadde vært bra og hva som hadde vært dårlig ved kurset, og vi nådde fram til følgende:

  • Boken er grei.
  • Kurset er tidkrevende.
  • Forkurset var godt. Det burde det gjøres mer reklame for.
  • Teknostart var hardt, men ok.
  • Øvingene var ok.
  • Øvingsforelesningene var veldig nyttige. Neste år burde øvingsforelesningene legges så alle har mulighet for å komme til dem.
  • Mattelabb var det ingen av deltakerne i møtet som hadde erfaringer med.
  • Forelesningene var ok.
  • Course Compass hadde ikke vært en suksess.
  • Avsnittet med massesenter var vanskelig.
2011-02-04, tokemeie