Referat av 1. referansegruppemøte onsdag 29. september kl. 11.15

Til det første referansgruppemøtet talte vi om følgende:

  • Noen ganger kan det være vanskelig å ta notater til det jeg skriver på tavlen, fordi jeg skriver mye og raskt. Det ville være bedre hvis jeg skrev mindre og brukte mer tid på å forklare detaljer. Det skal jeg forsøke å gjøre.
  • Det er ikke de store problemene med å lese og forstå hva jeg skriver og sier, men det ville være bra hvis jeg kunne skrive litt større på tavlen og være litt flinkere til å viske tavlen ren. Det skal jeg forsøke å gjøre.
  • Noen ganger blir det litt hektisk på slutten av timen hvis jeg forsøker å gjøre et eksempel eller bevis ferdig før timen slutter. Jeg skal prøve å unngå at det skjer.
  • Vi snakkede om det er bedre at jeg bruker lang tid på et enkelt vanskelig eksempel, eller det er bedre at jeg gjennomgår flere enkle eksempler. Det var enighet om at det er best at jeg bruker lang tid på et enkelt vanskelig eksempel.
  • Det ville være godt hvis jeg brukte litt mere tid på å illustrere og forklare de mange definisjoner. Det skal jeg forsøke å gjøre.
  • Det var bred enighet om at forelesningene noen ganger blir litt for teoretiske, og at jeg bruker for mye tid på beviser og heller skulle bruke mer tid på eksempler og praktisk bruk av teoriene fra boken. Selv om jeg mener at teorien også er viktig og at vi skal bruke tid på å bevise noen av teoremene fra boken, skal jeg forsøke å bruke litt mindre tid på beviser fremover.
  • Det ville være godt hvis jeg kunne bruke flere eksamensoppgaver som eksempler. Det vil jeg gjøre fremover.
  • Noen steder gjør boken stoffet unødig vanskelig og komplisert. Det ville være godt hvis jeg kunne sammenligne det som står i boken med det dere har lært i videregående skole. Det skal jeg forsøke å gjøre.
  • Det er godt at jeg siger hva vi skal i neste forelesning.
  • Oppleget om studieteknikk var ok.
2010-11-01, tokemeie