TMA4100 Matematikk 1 — høst 2010

Emnet foreleses høsten 2010 i seks paralleller:

Øvingslærer: Katharina Kahrs

Eksamen

Eksamensoppgavene

Løsningsforslag (oppdatert 03.01.2011, det manglet en "y" i det annet integralet i oppgave 4, det var en enkel trykkfeil som ikke påvirket det endelige resultatet).

Video fra eksamenskurs

Her er lenken til opptaket fra Haakon Bakkas eksamenskurs: video

Og powerpoint: slides

Øving 13 registrert

Øving 13 har nå blitt registrert i øvingssystemet, øvingene kan hentes fra posthylla til Katharina Kahrs i 7. etasje.

Siste uke med vanlig mattelab. Eksamensmattelab

Uke 47 (start man 22.11.) blir siste uke med ordinær mattelab.

Siste uken før eksamen blir det ekstraordinær mattelab i auditorium S6:

 • man 6.12., ons 8.12. og fre 10.12. kl. 9-15
 • man 13.12. kl. 9-12 (men S6 er reservert helt til kl. 15 for selvstudium)

Husk også eksamenskurset til Haakon Bakka (NB! Dette vil bli videofilmet og lagt på nettsiden.)

Øving 13

Øving 13 er nå lagt ut. Denne øvingen er et tilbud til studenter som ellers ikke får nok godkjente øvinger. Studenter med nok godkjente øvinger skal ikke levere øving 13. Øvingen skal leveres i posthylla til øvingslærer Katharina Kahrs (7. etasje i SBII, ved siden av kopirommet). Innleveringsfristen er satt til onsdag 1.12. kl 12.

Eksamenskurs 4. og 5. desember

Haakon Bakka vil holde "eksamenskurs" lørdag 4. og søndag 5. desember, kl. 10-16 i auditorium F1.

Det vil bli tatt opp video av kurset, og denne vil bli gjort tilgjengelig fra denne siden.

Haakon vil repetere deler av pensum, og det vil bli oppgaveregning.

Øvingsforelesningene uke 47 og 48

Det blir en romendring for Haakon Bakkas øvingsforelesning torsdag 25.11. Nytt auditorium er S5. Siste øvingsgforelesning blir mandag 29.11. Timeplanen for ukene 47 og 48 blir dermed slik:

 • Mandag 22.11. og 29.11., kl. 13-15 i aud. S2
 • Torsdag 25.11., kl. 14-16 i aud. S5 (ikke R2)

Midtsemesterprøven (uke 41)

Påmelding til midtsemesterprøven åpner tirsdag 5. oktober kl. 08.00, på nettsiden

https://secure.math.ntnu.no/eksamen/meldinn

Fjorårets midtsemesterprøve var skriftlig og hadde derfor et annet format enn årets midtsemesterprøve (som gjennomføres på datamaskin), men det kan kanskje likevel være nyttig å se på den.

For mer informasjon om årets midtsemesterprøve, klikk på lenken "Vurdering" i venstre marg.

Nytt tidspunkt for øvingstimene MTMART gruppe 4

Grunnet obligatoriske labøvinger i TMR4100 mandag ettermiddag flyttes øvingstimen for MTMART gruppe 4 til torsdag 16:15-18, rom R93. Dette gjelder fra og med uke 38, dvs denne uka.

CourseCompass/MyMathLab

Oppdatering 10.09.: Vi har bestemt at i dette semesteret blir de elektroniske øvingene ikke obligatoriske. Grunnen er at mange har kjøpt brukt bok uten tilgangskode, og det viser seg å koste USD 75 å kjøpe en kode separat.

Vi oppfordrer likevel sterkt om å benytte systemet som et supplement til de vanlige øvingene. Prøv det i det minste ut! Det kan være at du finner det nyttig.

Etter mye om og men skal det nå endelig være mulig å registrere seg på www.coursecompass.com med de kodene som fulgte med bøkene. I tillegg til koden som fulgte med boken trenger du "Course ID", som du finner under. Merk at hver parallell har sin egen Course ID!

NB! Planen om at kodene måtte byttes i nye koder (til "MathXL") i TAPIR er altså skrinlagt. Det er koden som fulgte med boken som nå skal fungere.

Her er Course IDs for de seks parallellene:

 • EL, ENERG, IØT-EM, TK har Course ID: math67879
 • FYMA har Course ID: math14702
 • BYGG, ING har Course ID: math81789
 • DESIG, IØT-PROD, MART, PROD har Course ID: math79825
 • DT, IØT-DT, KOM har Course ID: math65102
 • KJ, MT, NANO, PETR, TEKGEO har Course ID: math70518

Gå inn på www.coursecompass.com og følg instruksjonene for å registrere deg.

Det skal allerede være fire elektroniske øvinger tilgjengelig (HW 1-4).

Nytt: Ekstra "øvingsforelesning"

Som et ekstratilbud i forbindelse med øvingene, vil Haakon Bakka hver uke gi en ekstra "øvingsforelesning". Disse er hovedsakelig beregnet på studenter som sliter med øvingsoppgavene. Haakon vil gjennomgå eksempler som ligner på oppgavene på øvingene (men ikke gjøre øvingene for dere), og repetere stoff som er relevant for disse oppgavene.

Oppdatering 10.09.: Fra og med 13. sept. blir det mulig å velge mellom to tidspunkter:

 • Mandag 13-15 i aud. S2
 • Torsdag 14-16 i aud. R2

Fremdriftsplan

uke for uke finner du her: pdf

Timeplaner for uke 35-48

ligger her.

Timeplaner for Teknostart

ligger her (klikk så på lenke i venstre marg for ditt studieprogram).

Lærebok

Calculus 1, TMA4100 Matematikk 1 (Utdrag fra boken University Calculus av Hass, Weir og Thomas). Fås i universitetsbokhandelen.

Øvinger uke 36-48

Det gis 12 ukentlige øvinger med veiledning i smågrupper. For å få gå opp til eksamen må du ha levert og fått godkjent minimum 8 av disse. Informasjon om fordeling på smågrupper kommer i løpet av uke 34.

Parallelt vil det gis en serie på 12 "elektroniske øvinger", dvs. øvinger som kan gjøres via internett med et eget system som følger boken. NB! Vi har bestemt at disse øvingene ikke er obligatoriske dette semesteret. De anbefales likevel sterkt til dem som vil ha flere oppgaver å arbeide med.

Øvinger under Teknostart

Det gis 4 matematikkøvinger under Teknostart, umiddelbart etter hver dobbelttime med forelesninger. Disse øvingene er frivillige. Det er altså ingen innlevering, og ingen retting av disse. Det er reservert plass til å sitte og arbeide med øvingene på forskjellige steder på campus (se under), det vil være studentassistenter tilstede for å gi veiledning.

Plan over hvor øvingene foregår: pdf

Her er oppgavesamlingen for disse øvingene: pdf

Fasit: pdf

Tanken er at man arbeider med disse oppgavene i sitt eget tempo, i løpet av de fire øvingsbolkene, eller når man selv ønsker for den saks skyld.

Avsluttende eksamen

er skriftlig og avholdes 14. des. 2010 kl. 9-13. Tillatte hjelpemidler er bestemt enkel kalkulator (enten Citizen SR-270X eller Hewlett Packard HP30S) og Rottmanns matematiske formelsamling.

For å få adgang til å gå opp til eksamen kreves godkjent øvingsopplegg (se under).

Midtsemesterprøve

avholdes i uke 41. Dette blir en 90 minutters flervalgsprøve (multiple choice) som tas på datasal. En stund før prøven vil påmelding åpnes på en egen internettside der man selv velger et tidspunkt i uke 41 da man ønsker å ta prøven.

Merk at hvis du av en eller annen grunn ikke tar midtsemesterprøven, vil avsluttende eksamen telle 100% når endelig karakter fastsettes.

Endelig karakter

fastsettes på grunnlag av avsluttende eksamen (teller 80%) og midtsemesterprøve (teller 20%), men sistnevnte skal kun telle positivt, dvs. at hvis du gjør det relativt sett dårligere på midtsemesterprøven enn på avsluttende eksamen, så vil avsluttende eksamen telle 100%.

For deg som tar kurset opp igjen

Hvis du har vært oppe i eksamen i kurset før (og dermed har godkjent øvingsopplegg fra før), så trenger du ikke levere øvingene denne gangen. Men det lønner seg å ta midtsemesterprøven, siden den er en del av eksamen og kun teller i positiv retning (hvis du ikke tar den, vil slutteksamen telle 100%).

2011-01-03, tokemeie