Referat av 2. referansegruppemøte onsdag 27. oktober kl. 11.15

Til det annet referansgruppemøtet talte vi om følgende:

  • Det er godt at jeg er begynt å bruke mer tid på eksempler i stedet for på beviser, og det er godt at jeg bruker eksamensoppgaver som eksempler.
  • Det går noen ganger stadigvekk litt for raskt til forelesningene. Det ville være godt hvis jeg kunne gjennomgå tingene litt grundigere, gi mer tid til tenkepause og åpne opp for mer 2-veiskommunikasjon. Det skal jeg forsøke å gjøre, men det betyr jo at det ikke blir tid til å gjennomgå så mange forskjellige ting, så det er en grense for hvor langsomt det kan gå.
  • Midtsemesterprøven var forløpet uten de store problemer. Det var noen som rapporterte om oppgaver som hatt været litt annerledes i forhold de oppgavene de kjente fra øvingene og fra forelesningene, men det kan neppe unngås (jevnfør ovenstående punkt).
  • Det var noen som mente at det er litt uheldig at de oppgavene som blir gitt på øvingene handler om ting som har været gjennomgått opp til 2 uker før på forelesningene. Det er det nok ikke så mye vi kan gjøre med, for det er noen som har øvinger før de har forelesninger, og for at det også skal være luft til at vi kan komme litt bak på forelesningene uten at det betyr at det blir stilt oppgaver til øvingene i stoff som enda ikke har blitt gjennomgått til forelesningene, kan vi ikke unngå at noen skal avlevere øvinger med oppgaver handler om ting som har været gjennomgått opp til 2 uker før på forelesningene.
  • Det er flere som er misfornøyde med at de ikke har mulighet for å gå til øvingsforelesningene fordi vi har forelesning torsdag 14-16 hvor den ene øvingsforelesning finner sted, og de har obligatoriske øvinger i andre emner mandag 13-15 hvor den annen øvingsforelesning finner sted. Det er dessverrre ikke noe å gjøre noe med nå, men neste år skal vi forsøke å tilrettelegge tidspunktene for øvingsforelesningene bedre.
2010-11-02, tokemeie