TMA4100 Matematikk 1, høst 2010

Pensum

Følgende deler av læreboka er pensum:

  • 1.1-1.5
  • kapitlene 2-8 bortsett fra sidene 565 og 566 i avsnitt 8.9 (Eulers identitet og beviset for Taylors teorem)
  • 15.1-15.6
  • appendiks A.2

I tillegg er øvingene pensum

Link til kapittel 15.

Fremdriftsplan

uke for uke finner du her: pdf

NB! Merk at dette kun er en plan. Endringer kan bli gjort i løpet av semesteret.

Notater

2010-11-23, Hans Rivertz