TMA4100 Matematikk 1 for MTFYMA høsten 2010

Dette er hjemmesiden for parallellen som undervises for MTFYMA.

Foreleser:

Eksamensmattelab i aud S6

Mandag 6.12 kl.9-15, onsdag 8.12 kl.9-15, fredag 10.12 kl.9-15, mandag 13.12 kl.9 -12.

Minner også om Eksamenskurset med Haakon Bakka i F1, kl 10-16 den 4. og 5.12.

TRE RÅD FØR EKSAMEN: KIKK GJENNOM ØVINGENE SOM HAR VÆRT GITT! PRØV Å FORSTÅ HVORDAN FORMLENE ER FRAMKOMMET OG IKKE BARE PUGG DEM! GJØR DERE KJENT MED ROTTMANN! (PÅ eksamen tror jeg det lønner seg å bruke litt tid på å sette seg inn i oppgaven, kanskje skissere litt, før en gyver løs med alt for mye regning.)

Meldinger fra faglærer

 • 2.desember. Så på eksamensoppgaver med rotasjonsfigurer etter forespørsel fra dere. Det er viktig å få tak i hvordan integralet framkommer og ikke bare pugge formler: Ved skivemetoden snitter vi VINKELRETT på rotasjonsaksen, ved sylinderskallmetoden er linjestykket som genererer sylinderflata PARALLELT med rotasjonsaksen. Prøvde også å forklare formlene for tyngdepunkt bedre og regnet eksamensoppgave. Siden mange hadde krysset av ved integrasjon av rasjonale funksjoner og delbrøkoppspalting som ønsketema for repetisjon, diskuterte vi dette. Til slutt så vi på oppg.7 des.1997 siden integraltesten (her divergens av "Summe 1/n") er dårlig forstått. Virker som mange blander sammen rekkens n'te ledd, rekken og rekkens sum. Det språklige rundt rekker skal ha blitt bedre med nytt opplegg i vgs,men Ting Tar Tid!
 • 30 novemberNotat AU!Trykkfeil i Eksempel s.3: x^2 skal være x^3.
 • 19.november. Her har jeg fullført blandingsoppgaven fra i går!
 • 12.november. Ny samtale med Maple, om Taylor polynom og approksimasjon maplenov12.pdf
 • 12.november. Nå er vi nesten kommet opp rekkekneika!? På tirsdag blir det først noen ord om binomialrekka før vi starter diff.ligningskapitlet; 15.1-15.3 står på planen for uke 46. NB! Første timen torsdag har vi en gjesteforelesning med tittel "Applications of differential equations".
 • 25.oktober. Her kommer et par kommentarer til bevisene s.493-94 beviskomm..Denne uka snakker vi om følger og rekker i 8.1-8.4, et tema vi også fortsetter med i uke 44 og 45. Antagelig den bratteste kneika i kurset!
 • 19.oktober. Eksempel på en (ganske) hyggeleg samtale med MAPLE :ring her
 • 18.oktober. Denne uka skal vi snakke om stoffet i §7.4-7.7. På tirsdag tar vi for oss integrasjon av rasjonale funksjoner og nevner numerisk integrasjon som vi fortsetter torsdag. Da snakker vi også om uegentlige integraler.
 • 11.oktober. På tirsdag starter vi med oppgave 37 s.430. Resten av dobbelttimen vies moment og tyngdepunkt(§6.7) pluss delvis integrasjon(§7.1) der prinsippet er kjent fra vgs. På torsdag snakker vi om trigonometriske integraler og trigonometriske substitusjoner(§7.2, §7.3).
 • 4.oktober. Denne uka vil vi snakke om lengde av kurver i planet(§6.3) og overflateareal av omdreiningslegemer(§6.4) på tirsdag. For det siste er overflatearealet av siden i en rettavkortet sylindrisk kjegle et utgangspunkt. Dette er ikke i pensum i vgs, så jeg tar en kjapp utledning! På torsdag er temaene Arbeid (§6.6), Eks. vekst og sep.diff.lign.(§6.5). §6.5 skal være kjent fra vgs, så kanskje det blir tid til en liten rekapitulering av temene tom §6.4 som er pensum for MSP!
 • 27.september. Vel møtt til forelesning i morgen med ny foreleser! (Var sykemeldt i 4 uker.) Eldar avsluttet torsdag med § 5.3. Her er det viktig å få med seg definisjonen av det bestemte integral - NY i forhold til vgs - men ikke verre enn at alle kontinuerlige funksjoner blir integrerbare! Planlegger å snakke om §§ 5.4, 5.5 og 5.6 i morgen, og §5.7. §6.1, 6.2 på torsdag slik at vi er ajour med tempoplanen igjen.
 • 22 september. I inneværende uke 38 vil vi bare gå gjennom stoff fra §§ 5.1, 5.2 og 5.3 på forelesningene. Dette fordi vi mister en del tid som går til andre ting, spesielt en time til en forelesning i studieteknikk på tirsdag 21 sept. Under den forelesning ble det forøvrig formulert et enkelt matematisk problem som studentene skulle bryne seg på, men som det ble hevdet til slutt, problemet har ingen løsning, dvs er umulig. Vi anbefaler at studenten ser nærmere på denne påstanden gjennomsnittsfart.pdf
 • 2 september. Vi har i uke 35 gjennomgått §3.6–§3.10, i samsvar med fremdriftsplanen.Men siden §3.10 er spesielt viktig vil vi også bruke noen ekstra minutter på dette stoff på tirsdag 7 sept.Et enkelt eksempel ved bruk av Maple er : plot1.pdf

Merk også at gruppeøvingene starter i uke 36.

 • 2 september. Fra og med 6 september vil Haakon Bakka holde en "øvingsforelesning" på mandager, kl.12-14 i aud. S1. (Unntak er 13 september, da er det kl. 13-15 i aud. S2). Se også Hovedside.
 • 31 august. Opplysninger om det elektroniske øvingssytemet MathXL finnes på hovedsiden til kurset. De rette kodene mangler foreløpig på grunn av en tabbe fra forlaget som trykker læreboka.Følg med!

REFERANSEGRUPPE

 • Snorre Alexander Husby : snorreal@stud.ntnu.no
 • Trygve R. Sørgård : trygvso@stud.ntnu.no
 • Ingrid Boland : ingrbola@stud.ntnu.no
 • Sigrid S. Jensen : sigrij@stud.ntnu.no

Ressurser på nettet

Khan Academy Filmsnutter med forklaring på mye fra pensum: http://www.khanacademy.org/

2011-02-01, Kari Hag