TMA4100 Matematikk 1 — høst 2010

Parallell MTEL, MTENERG, MTIØT-EM, MTTK

Foreleser:

Sigmund Selberg, rom 1150 SB2, e-post: sigmund.selberg (at) math.ntnu.no

Evalueringsskjema:

Referansegruppe:

  • Fra MTIØT-EM: Mads Wilthil (wilthil (at) stud.ntnu.no)

Forelesninger uke 35-48:

  • man 15-17, aud. R1
  • tir 10-12, aud. R1

Course ID i CourseCompass/MyMathLab

www.coursecompass.com

Course ID: math67879

Forelesningslogg

Pdf fra powerpoint-presentasjonen med programmet for alle forelesninger vi har hatt og neste forelesning: pdf (oppdatert 16. nov.)

dato tema avsnitt slides
19. aug. Intro
20. aug. Funksjoner, funksjonsgrafer, inverse funksjoner 1.1-1.5 pdf
23. aug. Inverse funksjoner. Endringsrate/tangent. Grenseverdi. 1.5, 2.1, 2.3 pdf
24. aug. Grenser 2.2, 2.4 pdf
25. aug. Grenser, kontinuitet 2.5-2.6 pdf
26. aug. Derivasjon 3.1-3.5 pdf
30. aug. Parametriske kurver, implisitt derivasjon 3.5-3.6 pdf
31. aug. Derivert av invers, koblede hastigheter 3.7-3.9 pdf
6. sept. Koblede hastigheter, linearisering og differensial 3.9-3.10 pdf
7. sept. Hyperbolske funksjoner, ekstremverdisetningen, sekantsetningen 3.11, 4.1-4.4 pdf
13. sept. Første- og annenderiverttest, kurvedrøfting, anvendt optimering 4.3-4.5 pdf
14. sept. L'Hopitals regel, Newtons metode 4.6-4.7 pdf
20. sept. Antideriverte, arealer, bestemt integral 4.8, 5.1-5.3 pdf
21. sept. Bestemt integral, fundamentalsetningen 5.3, 5.4 pdf
27. sept. Fundamentalsetningen, substitusjon 5.4, 5.5 pdf
28. sept. Substitusjon, areal mellom kurver, logaritmen som integral, induksjon 5.6, 5.7, A.2 pdf
4. okt. Induksjon, volum ved skivemetoden og sylinderskallmetoden A.2, 6.1, 6.2 pdf
5. okt. Lengde av kurver i planet, overflateareal av omdreiningslegeme 6.3, 6.4 pdf
11. okt. Separable diff.lign. og eksponentiell vekst. Arbeid 6.5, 6.6 pdf
12. okt. Moment og tyngdepunkt. Delvis integrasjon 6.7, 7.1 pdf
18. okt. Trigonometriske integraler, trigonometrisk substitusjon 7.2, 7.3 pdf
19. okt. Delbrøk, numerisk integrasjon 7.4–7.6 pdf
25. okt. Numerisk integrasjon, uegentlige integraler 7.6, 7.7 pdf
26. okt. Uegentlige integraler, følger 7.7, 8.1 pdf
1. nov. Rekker, integraltest, sammenligningstest 8.2-8.4 pdf
2. nov. Forholdstest, rottest, alternerende rekker 8.4-8.6 pdf
8. nov. Absolutt og betinget konvergens, potensrekker 8.6-8.7 pdf
9. nov. Taylorrekker 8.8-8.9 pdf
15. nov. Binomialrekker, første ordens diff.lign. 8.10, 15.1 pdf
16. nov. Første ordens diff.lign. og anvendelser 15.1-15.2 pdf
22. nov. Anvendelser av diff.lign. 15.3 pdf
23. nov. Eulers metode, autonome ligninger 15.4-5 pdf
29. nov. Systemer, faseplan. Repetisjon 15.6
30. nov. Repetisjon
2010-11-30, sselberg