Forelesningsnotater

Her finner dere oversikt over hva som har blitt gjennomgått og uredigerte forelesningsnotater.

Uke Dato Hva Notater og kommentarer
2 8. jan Kap 1, introduksjon og Euklids elementer
9. jan Kap 2. 2-2
3 16. jan Resten av kap 2, delkap 3.1. Startet på 3.2. 3-1
17. jan Delkapittel 3.2 og deler av 3.3 3-2
4 23. jan Resten av 3.3 og hele 3.4 4-1
24. jan Delkapittel 3.5 4-2
5 30. jan Resten av kap. 3 5-1
31. jan Delkapittel 4.1 5-2
6 6. feb Delkap 4.2-4.3 6-1-2 (Se fig. 4.13 i boka for skisse til bevis av hengselteoremet.)
7. feb Delkap 4.3-4.4 6-1-2
7 13. feb Delkap 4.5 og halve 4.6 7-1
14. feb Resten av 4.6 og 4.7 til formlike trekanter 7-2
8 20. feb Resten av 4.7, 4.8, 4.9 og 5.1 8 (vikar)
21. feb Resten av 4.7, 4.8, 4.9 og 5.1
9 27. feb Delkap. 5.2 9-1
28. feb Delkap 5.3, 5.4 og 5.6 9-2, Her finner dere en fargerik versjon av Euklids elementer
10 6. mar Delkap. 6.1-6.2 10-1
7. mar Delkap. 6.2-6.3 10-2
11 13. mar Delkap. 8.1 11-1
14. mar Delkap. 8.2 11-2
12 20. mar Delkap. 8.3 12-1
21. mar Delkap. 10.1 12-2
13 27. mar Delkap. 10.2 13-1 (I Thm 10.2.8 2. skal det være n⊥k, ikke n parallell med k.)
28. mar Delkap. 10.3 og 10.5 13-2
14 3. april Delkap. 10.7 14-1
4. april Delkap. 11.1-3 14-2
15 10. april Oppsummering 15-1-2
11. april Oppsummering
2019-04-12, Susanne Solem