Forelesningsplan

Dette er en tentativ forelesningsplan. Endelig oversikt og pensumliste kommer på slutten av semesteret.

Uke Dato Forelesninger Innhold
2–3 8.–16. jan 3 Kap 1 og 2
3–5 17. jan – 30. jan 4 Kap 3
5–8 31. jan –20. feb 6 Kap 4
8–9 21. feb – 28. feb 3 Kap 5
10 6.–7. mar 2 Kap 6.1–6.3 (6.4)
11 13.–20. mar 3 Kap 8.1–8.3
12–13 21.–28. mar 3 Kap 10.1–10.3 , 10.5, 10.7
14 3.–4. apr 2 Kap 11.1–11.3
15 10.–11. apr 2 Oppsummering
16 15.–23. apr 0 Påske
2019-03-01, Susanne Solem