TMA4245 Statistikk våren 2016

Øvingsoppgaver

20.05.2016: Husk å svare på spørreundersøkelsen som stenger 27. mai. Deres tilbakemeldinger er særdeles viktige for at vi skal kunne utvikle og forbedre undervisningen i TMA4245 Statistikk.

Tips! Nå er Maple-TA systemet og øvingssystemet integrert slik at du gjennom øvingssystemet kan se en oversikt over godkjente og ikke godkjente øvinger i statistikk. Husk at det kreves 4 av 6 godkjente Maple-øvinger fra hver blokk, og 1 av 2 godkjente innleveringer fra hver blokk. Synkronisering skjer en gang om dagen, slik at du må vente ett døgn før du får Maple-øvingen din registrert i øvingssystemet.


Meldinger

 • 19.04.2016: Siste ordinære statistikklab blir på fredag 22. april. Etter forelesningsslutt vil faglærere/und.ass.er være tilgjengelige for spørsmål på følgende tider og steder:
  • Onsdag 27. april kl 14.15-16.00 i rom S5.
  • Onsdag 4. mai kl 14.15-16.00 i rom S6.
  • Onsdag 11. mai kl 14.15-16.00 i rom S5.
  • Onsdag 18. mai kl 14.15-16.00 i rom S1.
  • Onsdag 25. mai kl 14.15-16.00 i rom S6.
  • Torsdag 26. mai kl 12.15-16.00 i rom S5.
  • Fredag 27. mai kl 12.15-16.00 i rom S6.
 • 12.04.2016: For at vi skal kunne utvikle og forbedre undervisningen i statistikk har vi laget en spørreundersøkelse som vi ber alle studenter i TMA4245 Statistikk om å besvare. Spørreundersøkelsen er åpen til og med 27. mai.
 • 11.04.2016: Feil i fasit Innlevering 4, Oppgave 3) Riktig svar skal være 0.0154, ikke 0.154. Ny versjon er lastet opp.
 • 04.04.2016: Feil i fasit Innlevering 4, Oppgave 1b). Korrekt konfidensintervall skal være [10.34, 13.59]. Intervallet som stod i fasit hadde blitt regnet ut med et annet signifikansnivå enn det oppgaven ber om. Ny versjon av oppgaveteksten er lagt ut her og i øvingssystemet.
 • 29.02.2016: Frist for MapleTA øving 7 utsettes til onsdag 9. mars klokka 17.00
 • 29.02.2016: Vi opplever problemer med innlogging i MapleTA. Vi oppfordrer studenter å jobbe med anbefalte oppgaver inntil videre!
 • 05.02.2016: I innlevering 2 oppgave 2 har vi endret oppgave c, se ny versjon.
 • 01.02.2016: Statistikklaben fredag 5. februar er flyttet til F1. Tiden for statistikklaben denne dagen er også noe endret, 14:15-18.00.
 • 18.01.2016: I innlevering 1 oppgave 2 har vi endret oppgavetekst fra "verken E og F" til "verken E eller F".
 • 01.01.2016: Statistikklaben vil være åpen fra og med andre forelesningsuke (mandag 18. januar).

Øvinger

Uke Tema for øvingene Kap. Relaterte temasider MapleTA-øvinger Anbefalte oppgaver / oppgavevideoer Innleveringer
Blokk 1
3 Data-analyse 1 MapleTA 1
Frist: 22.01.16 kl 17.00.
Oppgaver,
tma42404245.txt, bodo.txt, trondheim.txt, tynset.txt, Løsningsforslag
Innlevering 1, Blokk 1
Oppgaver
Frist: 05.02.16 kl 18:00

Se her for tips til enkel innlevering i øvingssystemet
4 Sannsynlighet 2 - Hendelser og sannsynlighet.
- Kombinatorikk.
- Regneregler for sannsynlighet
MapleTA 2
Frist: 29.01.16 kl 17.00.
Oppgaver, Løsningsforslag, Oppgavevideo
5 Stokastiske variabler, fordelinger 3 - Stokastiske variabler og sannsynlighetsfordelingerfordelinger.
- Regneregler for sannsynlighetsfordelinger.
MapleTA 3
Frist: 05.02.16 kl 17.00.
Oppgaver, Løsningsforslag , Oppgavevideo
6 Forventning, varians og kovarians 4 - Forventing og varians.
- Regneregler for forventning og varians.
MapleTA 4
Frist: 12.02.16 kl 17:00
Oppgaver, Løsningsforslag Innlevering 2, Blokk 1
Oppgaver, Frist: 26.02.16 kl 17:00.
7 Viktige diskrete fordelinger 5 MapleTA 5
Frist: 19.02.16 kl 17:00
Oppgaver, Løsningsforslag, Oppgavevideo 1,Oppgavevideo 2, Oppgave 3
8 Viktige kontinuerlige fordelinger 6 MapleTA 6
Frist: 26.02.16 kl 17:00
Oppgaver, Løsningsforslag, Oppgavevideo 1
Blokk 2
9 Funksjoner av stokastiske variabler, ordningsvariabler 7 - Notat om ordningsvariabler
- Temavideo: Transformasjoner
MapleTA 7
Frist: 09.03.16 kl 17:00
Oppgaver, Løsningsforslag, Oppgavevideo Innlevering 1, Blokk 2
Oppgaver
Frist: 18.03.16 kl 17:00
10 Utvalgsfordelinger, estimering 8,9 - Parameterestimering. MapleTA 8
Frist: 11.03.16 kl 17:00
Oppgaver, sgt.m, Løsningsforslag, Oppgavevideo
11 Utvalgsfordelinger, estimering, konfidensintervall 8,9 MapleTA 9
Frist: 18.03.16 kl 17:00
Oppgaver, confds.m, run_confds.m, Løsningsforslag
12-13 Påske
14 Konfidensintervall 10 MapleTA 10
Frist: 08.04.16 kl 17:00
Oppgaver, Løsningsforslag, Oppgavevideo Innlevering 2, Blokk 2
Oppgaver
Frist: 22.04.16 kl 17:00
15 Hypotesetester 10 MapleTA 11
Frist: 15.04.16 kl 17:00
Oppgaver, Løsningsforslag, Oppgavevideo
16 Lineær regresjon 11 MapleTA 12
Frist: 22.04.16 kl 17:00
Oppgaver, Løsningsforslag
2016-05-20, Håkon Tjelmeland