TMA4245 Statistikk våren 2016

Om øvingsopplegget

Tre typer øvinger

MapleTA-øvinger er ukentlige øvinger og del av det obligatoriske øvingsopplegget, se under. Hver øving består av 6 oppgaver hvorav 4 må være korrekt besvart, og øvingen må være levert innen fristen som er fredager klokka 17:00 (presis!). Øvingene legges ut mandag 2 uker før fristen. Disse øvingene gir en fin introduksjon til og trening på hovedbegrepene i ukas tema, altså det som ble forelest foregående uke. Øvingene regnes og leveres i MapleTA. Se også ofte stilte spørsmål om MapleTA-øvinger.

Anbefalte oppgaver gis ut hver uke som et supplement til MapleTA-øvingene og inneholder oppgaver til samme tema. Her finner du eksamenslignende oppgaver, både korte og lengre, mer utfordrende oppgaver. Til de anbefalte oppgavene legger vi også ut løsninger som gir utdypende forslag til hvordan oppgavene kan besvares og føres. De anbefalte oppgavene vil gi et svært godt grunnlag for å løse Innleveringene. Hvis det er deler av pensum du trenger ekstra trening i, kan du gå tilbake og løse anbefalte oppgaver for dette temaet.

Innleveringer går over tre uker av gangen og er en del av det obligatoriske øvingsopplegget, se under. Fristen for øvingene er fredag klokka 17:00, se øvingsoppgaver for dato. Øvingene legges ut 3 uker før fristen. En innlevering dekker omlag tre ukers pensum, består av eksamenslignende oppgaver og er på lengde med et eksamenssett. Oppgavene i innleveringene er mer omfattende enn MapleTA-oppgavene. Etter å ha gjort ukas MapleTA-øving anbefaler vi å se på oppgavene i innleveringen som omhandler samme tema. Innleveringene leveres via øvingssystemet. Se også ofte stilte spørsmål om innleveringer i Ovsys.

Alle øvingene veiledes i statistikk-lab.

Krav for å godkjent øvingsopplegget

Øvingsopplegget må være godkjent for å kunne gå opp til eksamen.

Maple TA

4 godkjente øvinger fra blokk 1
4 godkjente øvinger fra blokk 2

Innleveringer

1 godkjent innlevering fra blokk 1
1 godkjent innlevering fra blokk 2

Du er selv ansvarlig for å holde orden på om du har nok godkjente øvinger.

2016-01-12, Håkon Tjelmeland