TMA4245 Statistikk våren 2016

Statistikk-lab

Alle øvinger veiledes i statistikk-laben. Fra og med andre forelesningsuke har denne følgende åpningstider.

Studenter i TMA4245 kan komme i statistikk-lab til enhver tid mens lab'en er åpen. Det vil være omtrent 8 stud.ass.er og 1 statistikk-stipendiat til stede i statistikk-laben under åpningstidene. Disse vil kunne hjelpe deg med spørsmål til de ulike øvingene. Stipendiatene kan også være til god hjelp med generelle spørsmål til pensum.

Statistikklab etter undervisningsslutt

  • Onsdag 27. april kl 14.15-16.00 i rom S5.
  • Onsdag 4. mai kl 14.15-16.00 i rom S6.
  • Onsdag 11. mai kl 14.15-16.00 i rom S5.
  • Onsdag 18. mai kl 14.15-16.00 i rom S1.
  • Onsdag 25. mai kl 14.15-16.00 i rom S6.
  • Torsdag 26. mai kl 12.15-16.00 i rom S5.
  • Fredag 27. mai kl 12.15-16.00 i rom S6.
2016-05-02, Thea Bjørnland