TMA4245 Statistikk våren 2016

Informasjon om Matlab

Studassene skal kunne hjelpe dere med Matlab, men dere må klare installeringen alene/sammen med orakeltjenesten.

Installering av Matlab

Orakeltjenesten har lagd ei veldig nyttig nettsida med Matlab-info. Her finner du bl.a. disse videoguidene til hvordan du kan installere Matlab:

Disse videoene viser også hvordan toolboxer kan tas inn. I dette kurset trenger du Matlab sin Statistics toolbox. Den kan installeres fra samme kilde som du installerer vanlig MATLAB, altså enten fra DVD eller Progdist. Når du får valg om hvilke pakker du vil installerer må du bare passe på at denne pakken er huket av. Du trenger ikke å installere MATLAB på nytt hvis du installerer fra samme versjon som du har fra før.

Innføring i Matlab

Dere finner en ny introduksjonsvideo her.

Generell introduksjon til Matlab finnes i Attaways bok, som noen av dere har fra IT grunnkurs. Dette tisiders notatet gir en kort innføring i den mest grunnleggende funksjonaliteten i Matlab. Matlab har også gode hjelpesider innebygd i det grafiske brukergrensesnittet, og det finnes i tillegg flere gode introduksjoner på web. Følgende kan også være til nytte: matlab_tutorial.m

For de med litt mer kjennskap til Matlab, kan det generelle notatet om bruk av Matlab i dette faget, som også ligger i tabellen under, være vel verdt å se på.

Matlab-filer og eksempler

2016-01-08, Håkon Tjelmeland