TMA4245 Statistikk våren 2016

Lærebok etc.

Lærebok

Som lærebok i emnet benyttes: Walpole, Myers, Myers and Ye (2012) Probability and Statistics for engineers (9. utgave), Pearson / Prentice Hall. Det finnes en egen utgave for NTNU (ISBN 978-1-78448-014-1) som selges på Akademika. Originalutgaven kan også benyttes.

NB: Det finnes en utgave med blå skrift (ISBN 10:1-292-02392-9. ISBN 13: 978-1-292-02392-2), som vi fraråder da flere har gitt tilbakemelding om at den er vanskelig å lese og å finne frem i.

Notat om ordnings- og ekstremvariabler

Et notat om ordningsvariabler og ekstremvariabler benyttes også i undervisningen, og er en del av pensum.

Tabeller og formler i statistikk

Tabell og formelsamlingen "Tabeller og formler i statistikk" (Akademika) benyttes også i undervisningen. Denne er også et lovlig hjelpemiddel på eksamen så det anbefales at dere tidlig starter med å bruke denne under arbeidet med øvingene.

Engelsk-norsk ordliste

Det finnes en norsk-engelsk ordliste over sentrale begreper i emnet.

2015-12-21, Håkon Tjelmeland