TMA4245 Statistikk, våren 2016

Parallell 2 (MTDESIG, MTELSYS, MTIØT, MTKOM, MTTK)

 • Faglærer: Jo Eidsvik
 • Forelesninger: Mandager kl 08.15-10.00 i EL5 og torsdager kl 14.15-16.00 i EL5.

Referansegruppe

Parallellens referansegruppe består av: Morten Lie (morli 'at' stud.ntnu.no) og Øyvind Vikestad Aarø (oyviva 'at' stud.ntnu.no)

Referansegruppemøte 1 (11 Feb). Referat

Referansegruppemøte 2 (9 Mars). Referat

Referansegruppemøte 3 (22 April). Referat

Meldinger (i omvendt kronologisk rekkefølge)

 • 15.08.2016: Oppgavesett med tilhørende løsningsskisse for dagens kontinuasjonseksamen ligger nå under https://wiki.math.ntnu.no/tma4245/tema/eksamenssett
 • 30.05.2016: En løsningsskisse til dagens eksamen vil bli lagt tilgjengelig på siden med tidligere eksamenssett i løpet av ettermiddagen/kvelden.
 • 19.04.2016: Siste ordinære statistikklab blir på fredag 22. april. Etter forelesningsslutt vil faglærere/und.ass.er være tilgjengelige for spørsmål på følgende tider og steder:
  • Onsdag 27. april kl 14.15-16.00 i rom S5.
  • Onsdag 4. mai kl 14.15-16.00 i rom S6.
  • Onsdag 11. mai kl 14.15-16.00 i rom S5.
  • Onsdag 18. mai kl 14.15-16.00 i rom S1.
  • Onsdag 25. mai kl 14.15-16.00 i rom S6.
  • Torsdag 26. mai kl 12.15-16.00 i rom S5.
  • Fredag 27. mai kl 12.15-16.00 i rom S6.
 • 19.04.2016: Tillatte hjelpemidler på eksamen vil i år være de samme som forrige år, dvs.
  • Et stemplet gult A5-ark med egne håndskrevne notater. Slike ark vil bli delt ut på siste forelesning, samt at slike ark kan hentes på instituttkontoret for Institutt for matematiske fag (7. etasje sentralbygg 2). På dette gule arket kan dere skrive hva dere vil og på begge sider, men det understrekes at det er kun tillatt å ha med ett slikt ark på eksamen.
  • Bestemt enkel kalkulator ifølge NTNUs generelle regler.
  • Tabeller og formler i statistikk,
  • Matematisk formelsamling (K. Rottmann).
 • 15.04.2016: Repetisjon Uke 18-22 april tar oppgaver fra Des 2015 og Des 2013. Vi starter med oppgaver som fokuserer mest fokus fra tidlige kapitler (slik som 1 og 3 i Des 2015 og 1 i Des 2013), og repeterer mens vi regner.
 • 12.04.2016: For at vi skal kunne utvikle og forbedre undervisningen i statistikk har vi laget en spørreundersøkelse som vi ber alle studenter i TMA4245 Statistikk om å besvare. Spørreundersøkelsen er åpen til og med 27. mai.
 • 31.03.2016: Forelesning torsdag 7 april avlyses.
 • 14.01.2016: Den første videoforelesningen for vår 2016 er nå tilgjengelig.
 • 1.1.2016: Første forelesning blir på mandag 11. januar kl 08.15 i EL5.

Forelesningslogg (i omvendt kronologisk rekkefølge)

Dato Kapittel Foiler Matlabkode
11.4.2016 Regresjon Regresjon
14.3.2016 Hypotesetesting Hypotestesting
7.3.2016 Maximum likelihood mle.m og mle.txt
3.3.2016 Konfidensintervall Est. og konf. int.
29.2.2016 Estimering og konfidensintervall konfint.m
25.2.2016 Utvalgsfordelinger Motivasjon
22.2.2016 Ordningsvariable og gjennomsnitt notat Median og Mean og CLT
18.2.2016 Noen sammenhenger mellom fordelinger Sammenhenger Tracking
8.2.2016 Diskrete fordelinger Binomisk og Hypergeometrisk
25.1.2016 Stokastiske variable Eksempler
14.1.2016 Sannsynlighet birthday.m
11.1.2016 Introduksjon Motivasjon og Data-analyse
2016-08-15, Håkon Tjelmeland