TMA4245 Statistikk våren 2016

Oversikt over hjemmesiden for TMA4245 Statistikk

Meny

For å manøvrere på denne hjemmesiden finnes det en manøvreringsmeny. Når du leser hjemmesiden med en datamaskin eller med et tilstrekkelig stort nettbrett finner du denne til venstre på siden. Hvis du leser siden med en mobiltelefon eller et lite nettbrett er manøvreringsmenyen en rullegardinmeny.

Forelesninger

TMA4245 Statistikk foreleses i tre paralleller. Du finner informasjon om de ulike parallellene, inkludert informasjon om tid og sted for forelesninger og hvilken parallell som er ment for de ulike studieprogrammene, under paralleller i manøvreringsmenyen.

Øvinger

Det er tre typer øvinger i TMA4245 Statistikk: 1) MapleTA-øvinger, 2) Anbefalte oppgaver, og 3) Innleveringer. MapleTA-øvinger og Innleveringer er obligatoriske, mens Anbefalte oppgaver er frivillige. Generell informasjon om alle tre typer øvinger, inkludert prinsipper for innleveringsfrister og krav for godkjenning av obligatoriske øvinger, finnes under om øvingsopplegget i manøvreringsmenyen. Selve oppgavene for alle tre typer øvinger, samt innleveringsfrister for hver øving, finnes under øvingsoppgaver i manøvreringsmenyen.

Meldinger

Meldinger relatert til øvingsopplegget finner du på siden med øvinger. Andre meldinger finner du på hjemmesiden til din parallell.

Spørsmål

Administrative spørsmål : Dersom du har et administrativt spørsmål, inkludert spørsmål angående innleveringsfrister og krav for godkjenning av obligatoriske øvinger, ber vi om at du først sjekker om du finner svar under ofte stilte spørsmål. Hvis du ikke finner svar der kan du kontakte øvingslærer dersom ditt spørsmål er relatert til øvingsopplegget, eller faglærer for din parallell dersom du har et spørsmål som ikke er relatert til øvingsopplegget. Dersom du enda ikke hører til en parallell kan du kontakte koordinator for emnet. Epostadresser finner du under kontaktinformasjon.

Faglige spørsmål : Vi ber om at du avstår fra å sende faglige spørsmål på epost. I statistikk-laben er alle faglige spørsmål velkomne, både spørsmål relatert til øvinger og andre faglige spørsmål. Det er selvfølgelig også mulig å stille ditt faglige spørsmål til faglærer på forelesning (i pausa eller etter en forelesning).

Temasider

Til TMA4245 Statistikk finnes det utarbeidet temasider (disse er ikke en del av hjemmesiden for TMA4245 og har sin egen manøvreringsmeny). Dette er websider som oppsummerer de viktigste begreper, definisjoner og tolkninger som diskuteres i kurset, samt relaterte regneregler og regneprosedyrer. Fra temasidene finnes det også linker til en del videoer hvor enkelte av begrepene diskuteres mer inngående.

Videoer

Til TMA4245 Statistikk finnes det en del videoer. Disse er av tre typer:

  • Introduksjonsvideoer: Her gis en introduksjon til et nytt tema. Meningen er at du skal se en slik video før du går på forelesningen der faglærer diskuterer dette temaet.
  • Tematiske videoer: Her diskuteres et begrep mer inngående. Meningen er at du kan se en slik video etter at dere har lært om dette begrepet i forelesning, for eksempel fordi du følte at du ikke forstod begrepet skikkelig på forelesning eller fordi innser at du ikke har forstått begrepet når du skal gjøre en oppgave.
  • Oppgavevideoer: Her løses en tidligere eksamensoppgave på tavla. Det kan for eksempel være aktuelt å se en slik video i forbindelse med at du selv skal løse en lignende oppgave.

Fra temasidene finnes det lenker til aktuelle videoer. Du finner også en tabell med oversikt over alle videoene her.

Tidligere eksamenssett

En del tidligere eksamenssett finnes på en egen webside (denne er en del av temasidene og du har derfor ikke tilgang til manøvreringsmenyen for TMA425 fra den siden).

2016-01-05, Håkon Tjelmeland