TMA4245 Statistikk, våren 2016

Parallell 3 (MLREAL, MTFYMA, ÅMASTAT)

 • Faglærer: Håkon Tjelmeland
 • Forelesninger: Tirsdager kl 10.15-12.00 i S8 og torsdager kl 14.15-16.00 i F1.

Referansegruppe

Fra denne parallellen er følgende personer med i referansegruppa for TMA4245:

Referat fra referansegruppemøtene:

Meldinger (i omvendt kronologisk rekkefølge)

 • 15.08.2016: Oppgavesett med tilhørende løsningsskisse for dagens kontinuasjonseksamen ligger nå under https://wiki.math.ntnu.no/tma4245/tema/eksamenssett
 • 30.05.2016: En løsningsskisse til dagens eksamen vil bli lagt tilgjengelig på siden med tidligere eksamenssett i løpet av ettermiddagen/kvelden.
 • 19.04.2016: Siste ordinære statistikklab blir på fredag 22. april. Etter forelesningsslutt vil faglærere/und.ass.er være tilgjengelige for spørsmål på følgende tider og steder:
  • Onsdag 27. april kl 14.15-16.00 i rom S5.
  • Onsdag 4. mai kl 14.15-16.00 i rom S6.
  • Onsdag 11. mai kl 14.15-16.00 i rom S5.
  • Onsdag 18. mai kl 14.15-16.00 i rom S1.
  • Onsdag 25. mai kl 14.15-16.00 i rom S6.
  • Torsdag 26. mai kl 12.15-16.00 i rom S5.
  • Fredag 27. mai kl 12.15-16.00 i rom S6.
 • 19.04.2016: Tillatte hjelpemidler på eksamen vil i år være de samme som forrige år, dvs.
  • Et stemplet gult A5-ark med egne håndskrevne notater. Slike ark vil bli delt ut på siste forelesning, samt at slike ark kan hentes på instituttkontoret for Institutt for matematiske fag (7. etasje sentralbygg 2). På dette gule arket kan dere skrive hva dere vil og på begge sider, men det understrekes at det er kun tillatt å ha med ett slikt ark på eksamen.
  • Bestemt enkel kalkulator ifølge NTNUs generelle regler.
  • Tabeller og formler i statistikk,
  • Matematisk formelsamling (K. Rottmann).
 • 12.04.2016: For at vi skal kunne utvikle og forbedre undervisningen i statistikk har vi laget en spørreundersøkelse som vi ber alle studenter i TMA4245 Statistikk om å besvare. Spørreundersøkelsen er åpen til og med 27. mai.
 • 08.04.2016: Løsningsskisser til tidligere eksamenssett er nå lagt tilgjengelig i tabellen med tidligere eksamenssett. Merk at disse løsningsskissene er av svært varierende kvalitet og at føringen her ikke må oppfattes som mønsterløsninger og eksempler på hvordan en eksamensbesvarelse skal føres. For å se eksempler på god føring av eksamensbesvarelser henvises det til de anbefalte oppgavene og løsningsforslagene til disse.
 • 14.01.2016: Den første videoforelesningen for vår 2016 er nå tilgjengelig.
 • 01.01.2016: Første forelesning blir på tirsdag 12. januar kl 10.15 i S8.

Forelesningslogg (i omvendt kronologisk rekkefølge)

Dato Kapittel Foiler Matlabkode Kommentarer
11.12, 8.8 repetisjon.pdf, oppsummering.pdf
21.04.2016 11.5, 11.6, 11.12 repetisjon.pdf residualplott.m Siste forelesning er på tirsdag 26. april.
19.04.2016 11.2, 11.3, 11.4, 11.5 foiler.pdf
14.04.2016 10.9, 10.10, 11.1, 11.2 repetisjon.pdf
12.04.2016 10.8,10.6,10.5,10.9 repetisjon.pdf
07.04.2016 10.3,10.4,10.8 repetisjon.pdf
05.04.2016 10.1, 10.2, 10.3 repetisjon.pdf
31.03.2016 resten av kap. 9 repetisjon.pdf Starter på kapittel 10 på tirsdag.
17.03.2016 9.5, 9.12 repetisjon.pdf
15.03.2016 6.7, 6.8, 8.5, 8.6, 8.7, 9.4 repetisjon.pdf
10.03.2016 9.14, 9.3, 9.4 repetisjon.pdf illustrasjonKonfint.m
08.03.2016 9.1, 9.2, 9.3, 9.14 foiler.pdf
03.03.2016 8.2, 8.3, 8.4 repetisjon.pdf Starter på kapittel 9.1 på tirsdag.
01.03.2016 notat, 8.1, 8.2 repetisjon.pdf
25.02.2016 7.3, notat foiler.pdf Fortsetter med notatet neste uke.
23.02.2016 7.2, 7.3 foiler.pdf Fortsetter med kapittel 7.3 på torsdag.
18.02.2016 6.6, 7.1, 7.2 repetisjon.pdf Fortsetter med kapittel 7.2 neste uke.
16.02.2016 5.5, 6.1-6.5 repetisjon.pdf Starter på kapittel 6.6 på torsdag.
11.02.2016 5.3, 5.4, 5.5 repetisjon.pdf
09.02.2016 5.1, 5.2, 5.3 repetisjon.pdf
04.02.2016 4.2, 4.3 foiler.pdf Starter på kapittel 5 på tirsdag.
02.02.2016 4.1, 4.2 foiler.pdf
28.01.2016 3.4 foiler.pdf Starter på kapittel 4 på tirsdag.
26.01.2016 3.1, 3.2, 3.3 repetisjon.pdf Starter på 3.4 på torsdag.
21.01.2016 2.6, 2.7 foiler.pdf billed2_script.m Starter neste uke på kapittel 3.
19.01.2016 2.3, 2.5, 2.6 repetisjon.pdf kortspill1.m, billedkort1.m, billed1_script.m
14.01.2016 2.2, 2.4, 2.3 Fortsetter med 2.3 neste uke.
12.01.2016 1, 2.1, 2.2 introduksjon.pdf
2016-08-15, Håkon Tjelmeland