TMA4245 Statistikk

Videoforelesninger

Våren 2015 blir forelesningene i parallell 2 tatt opp på video. Det er multimediasenteret som står for det praktiske i forbindelse med dette og videoene blir lagt ut på nett så snart multimediasenteret får det til. Noen ganger kan dette ta noen dager. Lenke til websiden med videoer finner du i manøvreringsmenyen.

Høsten 2015 ble en parallell i TMA4240 Statistikk videofilmet. Pensum i TMA4240 og TMA4245 er identisk. Lenke til websiden med disse videoene finner du også i manøvreringsmenyen.

2015-12-21, Håkon Tjelmeland