TMA4245 Statistikk våren 2016

Pensum

Alt som er diskutert i forelesningene eller behandlet i øvingene er pensum.

Temaene diskutert i forelesningene er også dekket av følgende kapitler i læreboka (Walpole, Myers, Myers and Ye: Probability and Statistics (9. utgave), Prentice Hall), samt notatet om ordningsvariabler og ekstremvariabler:

 • Kap 1. Hele.
 • Kap 2: Hele.
 • Kap 3: Hele.
 • Kap 4: 4.1 - 4.3 (til What if the function is nonlinear?)
 • Kap 5: Hele.
 • Kap 6: 6.1 - 6.7.
 • Kap 7: 7.1, 7.2: Teorem 1 og Teorem 3, 7.3.
 • Kap 8: 8.1-8.6, 8.8.
 • Kap 9: 9.1 - 9.6, 9.8-9.12, 9.14.
 • Kap 10: 10.1- 10.10 (til og med et-utvalgs test for varians).
 • Kap 11: 11.1-11.6 + estimering av korrelasjon i 11.12.

Denne pensumlista er basert på 9. utgave av læreboka. Hvis du har en eldre utgave må du selv finne ut hva som er pensum i din utgave ved å sammenligne din bok med 9. utgave.

2015-12-18, Håkon Tjelmeland