TMA4245 Statistikk våren 2016

En oversikt over hva hjemmesiden for TMA4245 Statistikk inneholder finner du her.

20.05.2016: Husk å svare på spørreundersøkelsen som stenger 27. mai. Deres tilbakemeldinger er særdeles viktige for at vi skal kunne utvikle og forbedre undervisningen i TMA4245 Statistikk.

Ukas video

Det blir ingen flere ukas video dette semesteret, men se oversikten over temavideoer og tidligere eksamenssett (med videoløsning for enkelte av oppgavene) i manøvreringsmenyen.


Ressurser i TMA4245 Statistikk

Flere ressurser for læring er tilgjengelige i TMA4245 Statistikk. Øvingsopplegget er obligatorisk, men ellers kan du fritt kombinere og bruke de ulike ressursene. Her er en oversikt, lenker til sider med mer informasjon finner du i manøvreringsmenyen (denne finner du til venstre på siden hvis du bruker en datamaskin eller et stort nettbrett, og som en rullegardinmeny hvis du bruker mobiltelefon eller et lite nettbrett).

2016-05-20, Håkon Tjelmeland