Temaside for TMA4240/TMA4245 Statistikk

Tidligere eksamenssett

I tabellen under finner dere tidligere eksamenssett i TMA4240 Statistikk og TMA4245 Statistikk. Tabellen inneholder løsningsskisser for alle eksamenssettene, og også videoløsninger av enkelte oppgaver.

Merk at løsningsskissene er av svært varierende kvalitet og at løsningene gitt i disse ikke må oppfattes som mønsterløsninger og eksempler på hvordan en eksamensbesvarelse skal føres. For å se eksempler på god føring av eksamensbesvarelser henvises det til de anbefalte oppgavene og løsningsskissene til disse.

Merk: Noen av eksamenssettene under inneholder fasit. Denne fasiten var selvfølgelig ikke en del av det opprinnelige eksamensettet, men er lagt til etterpå for at det skal være lettere å benytte oppgavene til å trene på det man har lært i faget.

År Eksamen Bokmål Nynorsk Engelsk Løsningsskisse Videoløsning
2019 november pdf pdf pdf pdf
august pdf pdf pdf pdf
mai pdf pdf pdf pdf
2018 november pdf pdf pdf pdf
mai pdf pdf pdf pdf
2017 november pdf pdf pdf pdf
august pdf pdf pdf pdf
mai pdf pdf pdf pdf
2016 desember pdf pdf pdf pdf 1a, 1b,1c, 2, 3b, 3c, 5
august pdf pdf pdf pdf 1a, 1b
mai pdf pdf pdf pdf 2, 3abc, 3d
2015 desember pdf pdf pdf pdf 1a, 1b, 2a, 2b, 2c, 3a, 4a, 4b,4c
august pdf pdf pdf pdf 1, 3a, 3bc
juni pdf pdf pdf pdf 4ab
2014 desember pdf pdf pdf pdf
august pdf pdf pdf 2
mai pdf pdf pdf pdf
2013 desember pdf pdf pdf pdf
august pdf pdf pdf pdf
mai pdf pdf pdf pdf
2012 desember pdf pdf pdf pdf 2a, 2b
august pdf pdf
mai pdf pdf pdf pdf
2011 desember pdf pdf pdf pdf
august pdf pdf
juni pdf pdf pdf pdf
2010 desember pdf pdf pdf pdf 1, 2a, 3
august pdf pdf pdf pdf
juni pdf pdf pdf pdf
2009 desember pdf pdf pdf pdf
august pdf pdf
mai pdf pdf pdf pdf
2019-12-02, Håkon Tjelmeland