TMA4245 Statistikk våren 2016

Ofte stilte spørsmål

Hva må jeg ha gjort for å kunne gå opp til eksamen?

For å få godkjent øvingsopplegget, må du ha minst 4 godkjente Maple-TA øvinger fra blokk 1 og minst 4 godkjente Maple-TA øvinger fra blokk 2. I tillegg må du ha minst en godkjent innlevering fra hver blokk.

Hvordan sjekker jeg antall godkjente øvinger?

Antall godkjente innleveringer sjekker du i ovsys. Antall godkjente Maple-TA øvinger sjekker du i Maple-TA.

Kan det gjøres unntak fra kravene angående de obligatoriske øvingene?

Det obligatoriske opplegget i emnet er laget for å romme alle studenter som skal ta en eksamen (primært elektronisk levering, tidsfrister på to-fire uker), og det vil derfor i alminnelighet ikke gjøres unntak fra fristene eller grensene. I de fall dette vil vurderes, er det særsdeles viktig at studenten i god tid tar kontakt med øvingslærer. For sene meldinger vil ikke bli vurdert. Merk at studenter med særskilte behov alltid har mulighet å kontakte Tilretteleggingstjenesten.

Hva gjør jeg hvis jeg ikke fikk nok godkjente øvinger?

Du må ha en gyldig grunn til å ikke ha nok godkjente øvinger. Ta kontakt med øvingslærer straks hvis problemer oppstår. Ikke vent til i slutten av semesteret med å kontakte øvingslærer!

Jeg tar opp igjen statistikk, er øvingsopplegget godkjent?

Hvis du fikk lov til å ta eksamen tidligere, er øvingsopplegget automatisk godkjent, og du får ta eksamen i år også. Dette gjelder for begge fagkodene (TMA4240 og TMA4245). Hvis du vil dobbeltsjekke, må du kontakte instituttkontoret for Institutt for matematiske fag (7. etg sentralbygg 2).

Vi anbefaler deg likevel å følge dette semesterets øvingsopplegg.

Hva er lov å ha med på eksamen?

  • Tabeller og formler i statistikk, Akademika.
  • Rottman: Matematisk formelsamling.
  • Kalkulator: CASIO fx-82ES PLUS, CITIZEN SR-270X, CITIZEN SR-270X College eller HP30S.
  • Gult ark: Et stemplet gult A5-ark med egne håndskrevne formler og notater. Disse finnes i et stativ på veggen i 7. etasje i sentralbygg 2.

Jeg går på en studieretning som ikke står oppført, hva nå?

Siden linjen din ikke står i timeplanen kan du velge fritt hvilken parallell du vil tilhøre.

Er forelesningene på de ulike parallellene synkronisert slik at jeg kan kombinere forelesninger fra de ulike parallellene?

Nei, forelesningene i de tre parallellene er ikke synkronisert, så det anbefales sterkt at du følger forelesningene i en (din) parallell.

Kan jeg bruke eldre utgaver av læreboka?

Undervisningen forholder seg kun til den nyeste utgaven av læreboka. Øvingsopplegget inneholder ikke oppgaver fra læreboka.

Hvor finner jeg løsningsskisser til tidligere eksamenssett?

Løsningsskisser til tidligere eksamenssett blir mot slutten av semesteret (rundt påsketider) lagt tilgjengelig på siden med tidligere eksamenssett. Merk at de anbefalte oppgavene i stor utstrekning er tidligere eksamensoppgaver og at løsningsskisser til disse blir lagt ut fortløpende utover i semesteret.

Finnes det forslag til oppgaver jeg kan regne dersom jeg ønsker å gjøre flere oppgaver enn det som inngår i øvingsopplegget?

Ja, tidligere eksamensoppgaver som er relevant i forhold til et bestemt tema finner du på temasidene for TMA4240/TMA4245. Finn i temasidene det temaet du ønsker oppgaver om, nederst i omtalen av temaet finner du en liste av relevante tidligere eksamensoppgaver sammen med en liste over relevante videoer.

Hvordan gir jeg tilbakemelding på studassene?

Send epost til øvingslærer, det setter vi stor pris på! Gi beskjed i eposten dersom du ikke ønsker at din identitet skal avsløres for de(n) aktuelle studassen(e).

Er det mulig å spille av videoene på temasidene i ulik hastighet?

Ja, men da må du finne videoen du er interessert i på Multimediasenterets sine websider og starte videoen der. Multimediasenteret har fordelt videoene aktuelle for TMA4245 på tre websider, og du finner lenker til disse på siden med oversikt over temavideoer, like over tabellen med introduksjons- og tematiske videoer. Merk at når du starter en video fra Multimediasenterets sider starter den ikke i HD-kvalitet, men etter at du har startet videoen kan du endre til HD ved å trykke på et (lite og ikke veldig lett å få øye på) HD-symbol på linjen under videovinduet.

2016-05-02, Thea Bjørnland