Gamle eksamensoppgaver

  • Denne lista er kopiert fra gamle websider og er ikke kvalitetssjekket.
  • Ikke alle oppgavene er relevante for TMA4125 2017.
  • Flere eksamenssett kan bli funnet på hjemmesidene for kursene TMA4123/TMA4125/TMA4122/TMA4130/TMA4135 fra tidligere år.
Dato Oppgaver Løsningsforslag
SIF 501X 2001 Vårpdf pdf
SIF 501X 2001 Kont.pdf pdf
SIF 501X 2001 Høstpdf pdf
SIF 501X 2002 Vårpdf pdf
SIF 501X 2002 Kont.pdf
SIF 501X 2002 Høstpdf pdf
SIF 501X 2003 Vårpdf pdf
SIF 501X 2003 Kont.pdf pdf
TMA 4122 Høst 2006pdf pdf
TMA 4122 Vår 2007pdf (inkl. lf.)
TMA 4122 Høst 2007pdf pdf
TMA 4122 Vår 2008pdf pdf
TMA 4122 Kont 2008 pdf pdf
TMA 4122 Høst 2008pdf pdf
TMA 4122 Vår 2009pdf pdf
TMA 4122 Kont 2009pdf pdf
TMA 4122 Høst 2009pdf pdf
TMA4125/30-2004-høstpdf pdf
TMA4125/30-2004-kontpdf pdf
TMA4125/30-2005-høstpdf pdf
TMA4125/30-2005-vårpdf pdf
TMA4125/30-2006-kontpdf pdf
TMA4125/30-2006-vårpdf pdf
TMA4130-2007-kontpdf pdf
TMA4130-2007-høstpdf pdf
TMA4125-2008-vårpdf pdf
TMA4130-2008-høstpdf pdf
TMA4130-2009-høstpdf pdf
TMA4130-2010-kontpdf pdf
TMA4122-2010-høst pdf pdf
TMA4130-2010-høstpdf pdf
TMA4125-2011-vår pdfpdf
TMA4123-2011-vårpdfpdf
TMA4123/25-2011-kont pdf
TMA4122-2011-høstpdfpdf
TMA4130-2011-høstpdfpdf
TMA4125-2012-vårpdf pdf
TMA4125-2012-kont pdf (inkl. oppg)
TMA4123/25-2013-vårpdf pdf
TMA4123/25-2014-vår pdf (inkl.oppg)
TMA4122-2014h PDF PDF
TMA4130-2014h PDF PDF
TMA4135-2014h PDF PDF
TMA4123/25-2015-vår PDF PDF
TMA4123/TMA4125/TMA4130-2015k PDF
TMA4135-2015h pdf pdf
TMA4130-2015h pdf pdf
TMA4122-2015h pdf pdf
TMA4123/TMA4125-2016-vår pdf pdf
TMA4123/4125/4130/4135-2016k pdf pdf
TMA4135-2016h pdfpdf 
TMA4130-2016h pdfpdf
2017-05-23, Charles Henry Alexander Curry