Øvinger

Generell informasjon

Det vil gis 12 øvinger i faget, og 8 av disse må være godkjent for å få tilgang til eksamen. Du har selv ansvar for å følge med på godkjenninger.

Godkjenninger fra tidligere år

Godkjent øvingsopplegg fra tidligere skal automatisk gi adgang til eksamen. Dersom du vil ha bekreftelse på at alt er i orden, må du ta kontakt med instituttkontoret på matematisk institutt her eller gå innom.

Innlevering

Innleveringsfrist skal være fredag kl 16 etter øvingstime. Siden vi var litt sent ut med den første øvingen skal fristen for den være kl 16 neste mandag. Øvingene kan leveres i øvingssystemet, eller på papir i Nordre Lavblokk, 3.etg Sentralbygg 2.

Øvinger

Øving 13

Øving 13 kan kun leveres av de som ikke har nok godkjente øvinger fra før. Likevel er det pensum og det anbefales at alle gjør den. Fristen for innlevering skal være fredag 12. mai, kl 16. Leveres i posthyllen til Charles Curry i 7. etasje, Sentralbygg 2. Øvingen veiledes ikke.

Gruppeinndeling

Gruppeinndelingen finner dere nedenfor. Alle er tildelt en gruppe som en studass har ansvaret for. Gruppene er sortert etter emnekode. Skulle det være noen spørsmål om selve gruppeinndelingen, send en mail til overstudass Ole Kristian Ådnanes.

Gruppe Tid Studenter Rom Studass
1 *Mandag 15:15-17:00* MTTEKGEO N-Å; Andre S-Å KJL3  Sverre Akersveen
2 Onsdag 10:15-12:00 MTMT; Andre A-Bi R50 Erik Nikolai Steinsland
3 Torsdag 8:15-10:00 MTPETR A-O; Andre Bj-Hag S21 Ole Kristian Ådnanes
4 MTPETR P-Å; Andre Hah-Ki S22 Sondre Haug
5 MTTEKGEO A-M; Andre Kj-R S23  Sondre Torset
6 Torsdag 14:15-16:00 MTKJ A-Gi B22 Vegard Solum
7 MTKJ Gj-L S22 Daniel Sannes
8 MTKJ M-Å R50 Gard Munkerud

*Uke 3 blir veiledningstimene til denne gruppen på Torsdag 8:15-10:00 i S24.

2017-05-22, Charles Henry Alexander Curry