Pensum

Pensum består av det som blir gjennomgått i forelesningene, øvingene, de delene av læreboken om er listet opp nedenfor, og eventuelle notater.

Lærebok

10. utgave

 • kap. 6.1-6.7
 • kap. 11.1-11.4
 • kap. 11.9
 • kap. 12.1
 • kap. 12.3
 • kap. 12.4 Fram til "Characteristics…" side 555
 • kap. 12.6
 • kap. 12.7 Side 568 og fra "Use of Fourier Transforms" side 571 til "Example 4" side 573
 • kap. 19.1-19.2
 • kap. 19.3 Fram til "Equal spacing…" side 812
 • kap. 19.5 Fram til "Gauss Integration Formulas…" side 833
 • kap. 20.1-20.3
 • kap. 21.1 Fram til "Error and …" side 903
 • kap. 21.1 Fra "Backward Euler…" side 906 og ut 21.1
 • kap. 21.3 Fram til "Runge-Kutta…" side 916
 • kap. 21.3 Fra "Backward Euler…" side 917 og ut 21.3
 • kap. 21.4 Fram til "ADI method…" side 925
 • kap. 21.6
 • Notat om Newtons metode for system, se lenker nederst på sida for notater

Notes

Fremdriftsplan

Fremdriftstplanen er tentativ og endringer kan forekomme.

Uke Kapittel Notat Tema
2 11.1 Introduksjon. Periodiske funksjoner. Fourierrekker. Ortogonalitet.
3 11.2-11.4 chap11.4.pdf Periodiske utvidelser. Cosinus- og sinus-rekker. Beste approksimasjon. Parsevals identitet.
4 11.7, 11.9 Fouriertransformasjon. Diskret Fourier Transformasjon.
5 12.1-12.3 Introduksjon til PDE. Separasjon av variable. Bølgeligningen.
6 12.4-12.6 Varmeledningsligningen.
7 12.7, 6.1-6.3 Bruk av Fouriertransformasjon for løsning av PDE. Laplacetransformasjon
8 6.3-6.7 Laplacetransformasjon.
9 19.1-19.3 newton.pdf Fixedpoint iterasjon. Newtons metode. Sekantmetoden.
10 19.3, 19.5 Interpolasjon. Numerisk derivasjon og integrasjon.
11 20.1-20.3 Numerisk løsning av lineære ligninger.
12 21.1-21.3 butcher.pdf Numerisk løsning av ordinære differensialligninger.
13 21.1-21.3 Numerisk løsning av ordinære differensialligninger.
14 21.4, 21.6 heateuler.pdf heatcranknicolson.pdf Numerisk løsning av partielle differensialligninger.
15 Påskeferie
16 21.6 Påskeferie tirsdag, forelesning som vanlig onsdag. Numerisk løsning av partielle differensialligninger.
17 Oppsummering (forelesning kun tirsdag)
2017-05-11, Charles Henry Alexander Curry