Referansegruppe

"Referansegruppen skal være et bindeledd mellom faglærer og student. Den skal gi innspill fra studentene som ellers ikke ville nådd frem til faglærer og slik bidra til at undervisningen utvikler seg i en positiv retning."

Ta kontakt med medlemmene dersom du har noe du ønsker at de skal ta opp med faglærer.

Navn Linje Email
Markus Hays Nielsen MTPETR markushnielsen at gmail.com
Lars Nordø MTTEKGEO lnord95 at gmail.com
Dat Trong Vu MTKJ dattv at stud.ntnu.no
2017-02-14, Charles Henry Alexander Curry