TMA4245 Statistikk våren 2018

Parallell 1: Forelessninger for BFY, MLREAL, MTELSYS, MTFYMA, MTTK

  • Faglærer: Torstein Fjeldstad, rom 1044, Sentralbygg 2
  • Forelesninger:
    • Tirsdag: 8:15 - 10:00 i R1
    • Onsdag: 8:15 - 10:00 i R1

Forelesningslogg (i omvend kronologisk rekkefølge)

Dato Kapittel Foiler Matlabkode Kommentar
24.04 Oppgåverekning F28
18.04 Oppsummering F27 Residualplott
17.04 Lineær regresjon (prediksjonsintervall) Temasidene har en grundig forklaring av prediksjonsintervall
11.04 Lineær regresjon F25
10.04 Lineær regresjon F24
04.04 Hypotesetest F23 Notat om val av n finn du her
21.03 Parvise observasjoner og innleiing til hypotesetest F22
20.03 Einsidige konfidensintervall, prediksjonsintervall, to-utval og parvise observasjoner F21
14.03 Student t-fordelinga og meir konfidensintervall F20
13.03 6.7 - 8.6: Kji-kvadratfordelinga og student t-fordelinga F19 Det sneik seg diverre inn ein liten feil i tettheten til student t-fordelinga. Dette er no korrigert.
07.03 9.3-4: Intro konfidensintervall F18 Konfidensintervall
06.03 9.14: Sannsynsmaksimeringsestimator F17
28.02 8.3, 9.1 - 9.3 Sentralgrenseteoremet og estimatorar F16
27.02 8.1-8.4, 8.8: Observatorar, utvalsfordelingar og normalplott F15
21.02 7.3 og notat: Momentgenererande funksjon og ordningsvariablar F14 Eit bevis til teoremet om lineærkombinasjon av normalfordelte stokastiske variable finn de her.
20.02 7.1-7.3: Transformasjonsformelen og momentgenererande funksjon F13
14.02 6.2-6.6: Normal- og eksponentialfordelinga og normalapproksimasjon til binomisk fordeling F12
13.02 6.1-6.4: Uniform- og normalfordelinga F11
07.02 5.4-5.5: Geometrisk, negativ binomisk og Poisson fordeling F10 Her lenka til nettsida der de kan sjå på fordelinga til geometrisk, negativ binomisk og Poisson fordeligna
06.02 5.1-5.3: Binomisk, multinomisk og hypergeometrisk fordeling F9 Her lenka til nettsida der de kan sjå på fordelinga til Binomisk fordeling og hypergeometrisk fordeling.
31.01 4.2, 4.3: Varians, kovarians og korrelasjon F8
30.01 4.1, 4.3: Forventningsverdi F7
24.01 3.4: Simultanfordeling F6
23.01 3.1-3.3: Stokastiske variable og diskrete og kontinuerlege sannsynsfordelingar F5
17.01 2.6 og 2.7: Betinga sannsyn og Bayes sin regel F4 Monty-Hall
16.01 2.3 og 2.6: Kombinatorikk og betinga sannsyn F3
10.01 2.2, 2.4 og 2.5: Hendingar, sannsyn og additive reglar F2 Det var diverre ein indeksfeil i forelesinga då eg snakka om uniform sannsynsmodell og antall gunstige delt på antall moglege. Her er ei korrigert utgåve.
09.01 1, 2.1 og 2.2: Introduksjon, utfallsrom og hendingar Introduksjon
2018-08-09, Hallvard Norheim Bø