TMA4245 Statistikk våren 2018

  • Eksamensoppgåve og løsningsskisse ligg no under eksamenssett.
  • Me ber om at samtlege tar den avsluttande spørjeundersøkinga (link nedst på sida) i regi av fagstaben snarast.

Spørreundersøkelse

  • Vi som underviser trenger å vite hvordan (alle sider av) vår undervisning fungerer for dere studenter. Og dette gjelder både studenter som går på forelesninger og studenter som ikke bruker å gå på forelesninger. Bruk 10 minutter til å besvare spørreundersøkelsen her.
2018-05-28, Torstein Mæland Fjeldstad