Tentativ fremdriftsplan

Denne fremdriftsplanen angir når temaet skal behandles på forelesning. Mindre avvik fra denne planen må påregnes.

Uke Kapittel Tema
2(08.01-12.01) 1 Innledning og deskriptiv statistikk.
3 (15.01-19.01) 2 Sannsynlighet (hendelser, kombinatorikk)
4 (22.01-26.01) 3 Stokastiske variabler og sannsynlighetsfordelingerfordelinger
5 (29.01-02.02) 4 Forventning, varians og kovarians
6 (05.02-09.02) 5 Diskrete sannsynlighetsfordelinger
7 (12.02-16.02) 6.1-6.6 Kontinuerlige sannsynlighetsfordelinger
8 (19.02-23.02) 7, notat Funksjoner av stokastiske variabler
9 (27.02-02.03) 8.1-8.3, 9.1-9.4 Parameterestimering og utvalgsfordelinger
10 (05.03-09.03) 9.4-9.5, 9.14 Sannsynlighetsmaksimeringsestimator og konfidensintervall
11 (12.03-16.03) 6.7, 8.4-8.6, 8.8, 9.4, 9.8-9.12 Konfidensintervall
12 (19.03-23.03) 9.6, 10.1-10.2 Prediksjonsintervall og innledning til hypotesetesting
14 (04.04-06.04) 10.3-10.9 Hypotesetesting
15 (09.04-13.04) 11 Enkel lineær regresjon
16-17 (16.04-24.04) Oppsummering og avslutning
2017-12-15, Torstein Mæland Fjeldstad