TMA4245 Statistikk våren 2018

Øvingsopplegg

Øvingsopplegget består av ukentlige elektroniske (Maple TA) øvinger, ukentlige anbefalte oppgaver og skriftlige innleveringer annenhver uke. All veiledning skjer i statistikklabben.

Det deles ut løsningsforslag til de anbefalte øvingene, men ikke til de skriftlige. Filosofien (som er den samme som i Matematikk 1 og 2) er at vi lager gjennomarbeidede løsningsforslag til de anbefalte øvingene (som skal danne grunnlaget for de skriftlige) og så får man grundige kommentarer fra studass på de skriftlige innleveringene. Både de anbefalte oppgavene og oppgavene i de skriftlige innleveringene er stort sett tidligere eksamensoppgaver eller oppgaver som kunne ha vært eksamensoppgaver.

Krav til godkjent øvingsopplegg

Eletronisk (Maple TA) øving

4 godkjente øvinger fra Blokk 1
4 godkjente øvinger fra Blokk 2

Skriftlige innleveringer

3 godkjente innleveringer, hvorav minst 1 må være fra Blokk 1 og minst 1 fra Blokk 2

Du er selv ansvarlig for å holde orden på om du har nok godkjente øvinger.

Statistikklab

Etter påske har vi statistikklab i uke 15, 16 og 17. Det vil være studasser tilgjengelige i to rom disse tre ukene:

Uke Tirsdag 14:15-18:00 Onsdag 14:15-18:00 Torsdag 12:15-16:00
15 R2 og S5 R2 og S4 Kun R2
16 R2 og S5 R2 og S7 R2 (14:15-18:00) og S2 (14:15-16:00)
17 R2 og S5 R2 og S7 R2 og S2

Merk at statistikklab torsdag i uke 15 er mellom 14:15 og 18:00,

Uke Tema for øvinger Elektronisk (MapleTA) øving Anbefalte oppgaver Skriftlig innlevering Relaterte temasider Relaterte tematiske videoer
Blokk 1
2 Deskriptiv statistikk MapleTA 1
Frist:
Fredag 19.01
Kl: 15:00
Hint
Oppgaver
Løsningsforslag
Skriftlig innlevering 1
Blokk 1
Oppgaver
Frist:
Fredag 02.02
Kl 15:00

Øvingen leveres i Blackboard.
- Deskriptiv statistikk
3 Sannsynlighet MapleTA 2
Frist:
Fredag 26.01
Kl: 15:00
Hint
Oppgaver
Løsningsforslag
- Hendelser og sannsynlighet
- Regneregler for sannsynlighet
- Kombinatorikk
- Uniform sannsynlighetsmodell
- Kombinatorikk
- Setningen om total sannsynlighet og Bayes' regel
4 Stokastiske variabler og sannsynlighetsfordelinger MapleTA 3
Frist:
Fredag 02.02
Kl: 15:00
Hint
Oppgaver
Løsningsforslag
Skriftlig innlevering 2
Blokk 1
Oppgaver
Frist:
Fredag 16.02
Kl 15:00

Øvingen leveres i Blackboard.
- Stokastiske variabler og fordelinger
- Regneregler for sannsynlighetsfordelinger
- Sannsynlighetsfordeling: \(f(x)\) og \(F(x)\)
- Betinget og marginal fordeling
5 Forventing, varians og kovarians MapleTA 4
Frist:
Fredag 09.02
Kl: 15:00
Hint
Oppgaver
Løsningsforslag
- Forventningsverdi og varians
- Regneregler for forventningsverdi og varians
- Forventningsverdi (diskret fordeling)
- Varians, standardavvik, kovarians og korrelasjon
- Regneregler for forventningsverdi av lineære funksjoner
- Regneregler for varians av lineære funksjoner
6 Diskrete sannsynlighetsfordelinger MapleTA 5
Frist:
Fredag 16.02
Kl: 15:00
Hint
Oppgaver
Løsningsforslag
Skriftlig innlevering 3
Blokk 1
Oppgaver
Frist:
Fredag 02.03
Kl 15:00

Øvingen leveres i Blackboard.
- Viktige diskrete fordelinger - Binomisk fordeling
- Poisson-prosess og Poisson-fordeling
- Geometrisk fordeling
7 Kontinuerlige sannsynlighetsfordelinger MapleTA 6
Frist:
Fredag 23.02
Kl: 15:00
Hint
Oppgaver
Løsningsforslag
- Viktige kontinuerlige fordelinger - Normalfordeling
- Standardisering
- Poisson-prosess og eksponensialfordeling
8 Ingen nye øvinger i uke 8, men statistikklaben er åpen som vanlig.
Blokk 2
9 Funksjoner av stokastiske variabler MapleTA 7
Frist:
Fredag 09.03
Kl: 15:00
Hint
Oppgaver
Løsningsforslag
Skriftlig innlevering 4
Blokk 2
Oppgaver
Frist:
Fredag 16.03
Kl 15:00

Øvingen leveres i Blackboard.
- Funksjoner av stokastiske variabler
- Regneprosedyrer for funksjoner av stokastiske variabler
- Transformasjonsformelen
- Transformasjoner av stokastiske variabler
- Bruk av momentgenererende funksjoner
10 Parameterestimering og utvalgsfordelinger MapleTA 8
Frist:
Fredag 16.03
Kl: 15:00
Hint
Oppgaver
Løsningsforslag
- Parameterestimering
- Regneprosedyrer for parameterestimering
- Egenskaper til estimatorer
- Sannsynlighetsmaksimering
- Regneregler for forventningsverdi av lineære funksjoner
- Regneregler for varians av lineære funksjoner
11 MLE og konfidensintervall MapleTA 9
Frist:
Fredag 23.03
Kl: 15:00
Hint
Oppgaver
Løsningsforslag
Skriftlig innlevering 5
Blokk 2
Oppgaver
Frist:
Fredag 13.04
Kl 15:00

Øvingen leveres i Blackboard.
- Konfidens- og prediksjonsintervall
- Regneprosedyrer for konfidens- og prediksjonsintervall
- Standardisering og konfidensintervall
12 Prediksjonsintervall og hypotesetestingssituasjonen MapleTA 10
Frist:
Fredag 13.04
Kl: 15:00
Hint
Oppgaver
Løsningsforslag
- Konfidens- og prediksjonsintervall
- Regneprosedyrer for konfidens- og prediksjonsintervall
- Standardisering og konfidensintervall
15 Hypotesetesting MapleTA 11
Frist:
Fredag 20.04
Kl: 15:00
Hint
Oppgaver
Løsningsforslag
Skriftlig innlevering 6
Blokk 2
Oppgaver
Frist:
Fredag 27.04
Kl 15:00

Øvingen leveres i Blackboard.
- Hypotesetesting - Hypotesetest og forkastningsområde
- Hypotesetest og p-verdi
- Teststyrke
16 Enkel lineær regresjon MapleTA 12
Frist:
Fredag 27.04
Kl: 15:00
Hint
Oppgaver
Løsningsforslag
- Enkel lineær regresjon - Enkel lineær regresjon: Stigningstallet
2018-04-17, Maria Lie Selle