TMA4245 Statistikk våren 2018

Parallell 2: Forelesninger for MTDESIG, MTIØT, MTKOM, MTMART, MTPROD

"Statistics will be “the sexy profession of the next ten years”" (Hal Varian, chief economist at Google, 2008) historisk

Notatet "Sentrale begrep i kurset" oppdateres etter hver forelesning. INTERNATIONAL STATISTICAL INSTITUTE (ISI) har en liste over statistiske begrep på flere språk. Et alternativ er språkrådet. En kortversjon av statistikkfagets historie fra år -450 til år 2012 finnes på tidslinjen til tidsskriftet Significans.

  • Faglærer: Gunnar Taraldsen, rom 1138, Sentralbygg 2
  • Forelesninger:
    • Onsdag: 10:15 - 12:00 i F1
    • Torsdag: 14:15 - 16:00 i F1
  • Treffetid onsdag 1315-14 i rom 1138, Sentralbygg 2

16.04.2018: Oppgave 1-4 fra Juni 15 LF. "Sentrale begrep i kurset" repeteres. Bruk 10 minutter til å besvare spørreundersøkelsen her.

06.04.2018: Merk at vi har utvidet lab'en til et ekstra rom de siste tre ukene, se øvingsopplegget. I uke 15 og 16 repeteres pensum ved løsning av eksamensoppgaver: Oppgave 3 fra Mai 17 LF. Oppgave 2 og 3 fra August 16 LF (feil i LF er rettet ).

03.04.2018: Repetisjon av pensum så langt: Sannsynlighet, statistikk og utvalgte statistiske metoder. Videre på oppgave 4 fra November17 LF. Lineær regresjon på torsdag med oppgave 2 fra Mai17 LF

20.03.2018: Diskusjon av hypotesetest video. Videre på oppgave 3 fra Mai16 LF. Oppgave 4 fra November17 LF  Prediksjonsintervall

13.03.2018: Konfidensintervall, Hypotesetest og oppgave 1 og 3 fra Mai16 LF

06.03.2018: Konfidensintervall og oppgave 1 og 2 fra August17 LF

27.02.2018: Estimering og oppgave 3 fra November17 LF

20.02.2018: Studenter: svar på undersøkelsen https://studenthelse.no/heltaerlig. Se gjerne introduksjonsvideo om funksjoner av stokastiske variabler. Notat om ordningsvariable.

13.02.2018: August16 LF. Se gjerne introduksjonsvideo om kontinuerlige fordelinger.

07.02.2018: Mai17 LF

06.02.2018: August17 LF Intro. video om diskrete fordelinger

31.01.2018: Slides frå forelesinga i dag finn du her

26.01.2018: Slides frå forelesinga torsdag finn du her

24.01.2018: Slides frå forelesinga i dag (onsdag) finn du her

16.01.2018: November17 LF

10.01.2018: Welch-Satterthwaite formelen (G.2b) for måleusikkerhet blir forelest senere, men her er ISO GUM som ble nevnt i forelesningen.

09.01.2018: Noen relevante videoer for de første forelesningsuker: Kolmogorovs aksiomer og myntkast, Algebra for hendelser, Usikkerhet

08.01.2018: En kortversjon av statistikkfagets historie fra år -450 til år 2012 finnes på tidslinjen til tidsskriftet Significans.

08.01.2018: INTERNATIONAL STATISTICAL INSTITUTE (ISI) har en liste over statistiske begrep på flere språk som brukes i vårt fag. Et alternativ er språkrådet.

2018-08-09, Hallvard Norheim Bø