OBS: Dessverre finnes det ikke LF til alle kontinuasjonseksamenene.

Eksamen Oppgaver LF Oppgaver som ikke er pensum
Høst 2021 Høst 2021 ma0001_host2021_eksamen_lf.pdf
Kont 2020 Oppgaver Løsningsforslag
Høst 2020 2020h_brukerkurs_a_eksamen_nn.pdf 2020h_brukerkurs_a_eksamen_lf.pdf
Kont 2020 2020k_brukerkurs_a_eksamen_bm.pdf
Høst 2019 2019h_brukerkurs_a_eksamen_bm.pdf 2019h_brukerkurs_a_eksamen_lf.pdf
Kont 2019 ma0001_s19_bm.pdf
Høst 2018 ma0001_h18_bm.pdf ma0001_lf_2018.pdf
Kont 2018 Oppg
Høst 2017 Oppg LF
Kont 2017 Oppg
Høst 2016 Oppg LF
Høst 2015 Oppg LF 8
Høst 2014 Oppg LF 7 (c )
Kont 2013 Oppg LF 1, 5 (b)
Høst 2012 Oppg LF 3
Kont 2012 Oppg LF 1
Høst 2011 Oppg LF 3, 5
Vår 2011 Oppg LF 4
Høst 2010 Oppg LF 5, 7
Vår 2010 Oppg LF
Høst 2009 Oppg LF 3 (b)
Vår 2009 Oppg LF 3, 7
Høst 2008 Oppg LF 4
Vår 2008 Oppg LF 3, 4, 5
Høst 2007 Oppg LF 5, 6
2022-06-03, Torgeir Aambø