Tidligere eksamensoppgaver

(Merk: Løsning av inhomogene systemer av differensialligninger er ikke pensum våren 2013. Oppgave 6b 2008V og oppgave 5c 2011V er eksempler på oppgaver som dermed er irrelevante i år; det å finne likevektspunkter til slike systemer (oppgave 6a 2008V eller oppgave 5b 2011V), samt å klassifisere dem, bør imidlertid ikke by på noen problemer - dette er stoff som finnes i kap 11.3).

(*) Oppgave 2(b) i eksamenssettet fra våren 2007 gir ikke mening.

(**) Løsningsforslaget inneholder kun noen av oppgavene

2013-05-15, martinw