MA0002 Brukerkurs i matematikk B - Våren 2013

Fremdriftsplan

Dato Tema Pensum
2013-04-26 Repetisjon: diff.ligninger (separable/lineære førsteordens), deler av kap 10 8.1,8.2.1, notat, 10.5-10.6
2013-04-24 Ferdig 11.4.1, Harmonisk oscillator, repetisjon av integrasjonsteknikker 11.4.1, 11.2.2, 7.1-7.2
2013-04-19 Anvendelser/Eksempler 11.4.1
2013-04-17 Eksempler, ikke-lineære systemer (ved Alexander Lundervold) 11.2-11.3
2013-04-12 Løsning ved komplekse egenverdier (ferdig), eksempler 11.1-11.2, notat
2013-04-10 Likevektspunkter og stabilitet. Løsning ved komplekse egenverdier 11.1, notat
2013-04-05 Systemer av differensialligninger (førsteordens lineære homogene autonome systemer med konstante koeffisienter) 11.1
2013-04-03 Maks/min problemer med bibetingelser (Lagrange's multiplikatormetode) 10.6
2013-03-22 Mer anvendelser - maks/min problemer med bibetingelser og Lagrange's multiplikatormetode 10.6
2013-03-20 Egenskaper til gradientvektoren, anvendelser (maks/min problemer) 10.5-10.6
2013-03-15 Mer om vektorvaluerte funksjoner. Kjerneregelen, implisitt derivasjon og retningsderiverte 10.4-10.5
2013-03-13 Deriverbarhet og linearisering. Vektorvaluerte funksjoner og derivasjon. 10.4
2013-03-08 Partiellderiverte, tangentplan, deriverbarhet og linearisering 10.3-10.4
2013-03-06 Nivåkurver, grenser og kontinuitet, partiellderiverte 10.1-10.2, 10.3
2013-03-01 Analytisk geometri (ferdig), funksjoner av flere variable 9.4, 10.1
2013-02-27 Analytisk geometri, funksjoner av flere variable 9.4, 10.1
2013-02-22 Mer om egenverdier og egenvektorer (itererte avbildninger), Leslie matriser 9.3.3, 9.2.5
2013-02-20 Egenverdier og egenvektorer,Leslie-matriser 9.3, 9.2.5
2013-02-15 Mer om determinanter, lineæravbildninger notat, 9.3
2013-02-13 Mer om inverser, determinanter av matriser større enn \( 2 \times 2 \) 9.2, notat
2013-02-08 Matrisealgebra - matrisemultiplikasjon og inverser 9.2
2013-02-06 Lineære ligningssystemer, matriser 9.1-9.2
2013-02-01 Lineære førsteordens differensialligninger, lineære ligningssystemer notat, 9.1
2013-01-30 Stabilitet 8.2.1
2013-01-25 Differensialligninger, stabilitet 8.1, 8.2.1
2013-01-23 Delbrøkoppspalting, differensialligninger 7.3.2, 8.1
2013-01-18 Integrasjonsteknikker: Delvis integrasjon, delbrøkoppspalting. 7.2, 7.3.2
2013-01-16 Integrasjonsteknikker: substitusjon og delvis integrasjon 7.1-7.2
2013-04-30, martinw