MA0002 Brukerkurs i matematikk B - Våren 2013

Beskjeder

2013-08-07 Dagens eksamen (kont) og løsningsforslag. Si ifra om feil eller uklarheter.
2013-05-29 Dagens eksamen og løsningsforslag. Si ifra om feil eller uklarheter.
2013-05-21 Viktig (les hele): Repetisjonsforelesningen fredag 24.mai kl. 14:15-16:00 er flyttet til 12:15-14:00 (fortsatt i R5) pga. at enkelte har gjennomgang i exphil på det tidligere oppsatte tidspunktet. Jeg er imidlertid fullt klar over at en slik endring fort kan bli problematisk for noen, da jeg naturlig nok ikke har oversikt over alles timeplaner, og jeg vil derfor holde samme forelesning to ganger (den andre på det opprinnelige tidspunktet) dersom det er behov for det. (Hvis ingen ønsker ekstra forelesning, kan vi også bruke tiden fra 14:15-16:00 til andre ting, dersom det er interesse for det).
2013-05-03 Noen feil i LF 1 og LF 2 er korrigert. I LF 1 var svaret på oppgave 7.2.9 skrevet ned feil, mens i LF 2 forsvant en konstant fra et ledd i en mellomregning (men like etterpå gjorde jeg en ny feil, som kansellerte den første slik at svaret likevel ble riktig). En stor takk til ukjent kvinnelig student som dukket opp i kontortiden min idag!
2013-05-02 To nye repetisjonsforelesninger/spørretimer er satt opp: onsdag 15. mai kl. 14:15-16:00 og fredag 24. mai kl. 14:15-16:00. Begge forelesningene finner sted i R5. Og nok en gang: jeg tar svært gjerne innspill på hva dere ønsker at jeg skal bruke tiden til.
2013-04-30 (English below) Faglærer har kontortid fredager 14:15-16:00 og mandager 14:15-16:00 i tiden frem mot eksamen (rom 1001, sentralbygg 2: ta heisen fra Tapir SiT storkiosk på stripa opp til 10.etg, og gå til høyre helt til enden av gangen).
2013-04-30 Office hours are fridays 14:15-16:00 and mondays 14:15-16:00 in the weeks before the exam (my office is room 1001, sentralbygg 2: take the lift from "SiT storkiosk", the small convenience store located on the 1st floor of the central building, to the 10th floor, and go right to the end of the hallway. Send me an email if you require more specific directions).
2013-04-30 Første repetisjonsforelesning blir tirsdag 7.mai kl. 14:15-16:00 i S7. Jeg tar gjerne imot ønsker om hva jeg skal bruke tiden til.
2013-04-25 Viktig/Important: Informasjon om øving 13 finner dere her. (English: Information about problem set 13 can be found here here.)
2013-04-22 Notat om løsning av lineære systemer med komplekse egenverdier lagt ut (se under faginformasjon). Det vil også være relevant for øving 12.
2013-04-12 Faglærer er bortreist f.o.m mandag 15. april til torsdag 18.april (på ettermiddagen), og vil være ute av stand til å besvare/lese epost i denne perioden. Alexander Lundervold vil holde forelesningen onsdag 17. april.
2013-04-08 Oppgave 10.6.45 på øving 10 er erstattet med oppgave 10.6.37 på øving 10.
2013-03-14 Viktig: Det blir ingen øvingsveiledning i uke 14 (1.-7.april). Forelesninger foregår imidlertid som vanlig den uken.
Important: There will not be any problem sessions during week 14 (1st-7th of april). The lectures will, however, take place as usual during that week.
2013-03-07 Referat fra første referansegruppemøte er lagt ut. Se her.
2013-03-06 For plotting av funksjoner i 2 variabler, anbefales det å bruke et passende dataprogram, f.eks Maple (se her for andre alternativer). Maple er forøvrig installert på alle datasaler, såvidt jeg vet. Maxima er et annet alternativ, som kan lastes ned gratis. Et eksempel (Maple) er
plot3d(x^2 + y^2, x=-2..2, y=-2..2); 

(Bruk høyre piltast for å "komme ut" av eksponenter, nevnere o.l.) For plott av nivåkurver, bruk

with(plots);
contourplot(x^2 + y^2, x=-2..2, y=-2..2); 
2013-02-15 Øving 5 er endret litt - oppgave 9.3.49 og 9.3.55 er tatt ut og erstattet med 9.3.3 og 9.3.7. (For de som allerede har gjort 9.3.49 og 9.3.55, så vil disse to oppgavene bli gitt på øving 6.) Dette fordi jeg ikke rakk å begynne på egenverdier og egenvektorer denne uken.
2013-02-08 Studenttinget holder lynkurs (30 min.) i referansegrupper torsdag 14. februar kl.12.15 i S2. Alle studenter er velkomne (dette er nyttig både for referansegruppemedlemmer og andre studenter). Påmelding trengs ikke. Se her for mer informasjon. Dersom noen ønsker å sitte i referansegruppe, ta kontakt med faglærer.
2013-01-27 Ekstraoppgaven på øving 2 er endret litt (slik den opprinnelig stod var det ingenting å gjøre).
2013-01-22 Gruppeinndelingen er klar. Se her.
2013-01-18 Øving 1 er lagt ut. Se her.
2013-01-14 Første forelesning blir onsdag 16/1 i R5. Øvingsopplegget begynner neste uke, og påmelding (herunder valg av foretrukket veiledningstidspunkt) gjøres her.

Faglærer

Martin Wanvik
Martin.Wanvik (at) math.ntnu.no
Koordinater: Rom 1001, (10.etg) Sentralbygg 2

Forelesninger

Onsdag 14:15-16:00 i R5
Fredag 12:15-14:00 i R5

Faglig innhold

Emnet skal, sammen med MA0001, gi tilstrekkelige kunnskaper og ferdigheter i matematikk for studenter som har tenkt å fortsette med mindre matematikkrevende fag. Det skal også gjøre en i stand til å fortsette med matematikkemner som bygger på MA1101 Grunnkurs i analyse I, og med noe egeninnsats gjøre en i stand til å fortsette med emner som bygger på MA1102 Grunnkurs i analyse II. Emnet omfatter funksjoner av flere variable, partielle deriverte, lineær approksimasjon, komplekse tall, lineære likningssystemer, matriser, egenverdier, differensiallikninger og system av differensiallikninger.

Se kursbeskrivelse.

2013-08-07, martinw